top of page

06 Haz Per

|

Webinar

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Katılım Bedeli: 8490 TL+KDV | Bordro işlemleri, çalışanların maaşlarının ve sosyal haklarının hesaplanması, düzenlenmesi ve ödenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle bordrolama eğitimi, işverenler, muhasebe ve insan kaynakları profesyonelleri için oldukça değerli bir eğitimdir.

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı
Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Saat ve Yer

06 Haz 2024 10:00 – 07 Haz 2024 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir - Metin Çoğulcu

Katılım Bedeli: 8490 TL+KDV

6 Haziran 2024 | 10:00 - 16:00

7 Haziran 2024 | 10:00 - 16:00

2 Gün | 12 Saat

Amaç:

Bordro işlemleri, çalışanların maaşlarının ve sosyal haklarının hesaplanması, düzenlenmesi ve ödenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle bordrolama eğitimi, işverenler, muhasebe ve insan kaynakları profesyonelleri ve diğer ilgilenenler için oldukça değerli bir eğitimdir. Bordrolama eğitimi katılımcılara bordro işlemlerini doğru ve yasalarla uyumlu bir şekilde yapma becerisi kazandırır.

Eğitimin Kapsamı:

• 2024 Yılı Bordro Parametrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Tüm Konular

• Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları

• İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

• Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması

• Personel Yönetiminin Tüm Süreçlerinin Yargıtay Kararlarına Göre Şekillendirilmesi

• SGK Ve İŞKUR Tarafından Sağlanan Tüm Teşvikler ve Süreçleri

• Son Dönemlerde Yayımlanan Genelgeler ve Personel Yönetimine Etkileri

• Personel Özlük İşleri Denetimlerine Hazırlanma ve Aksiyonları

• Güncel Özelgelerle Şekillendirilmiş Bordrolama Süreçlerin İşlenmesi

• İleri Bordrolama Teknikleriyle Elle Bordrolama Süreçleri Ve Kontrol Aşamaları

• İşletmelerde Yapılan Bordrolama Hataları ve Vaka Çalışmaları İle İşlenmesi

• Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamalarında Oluşabilecek Hatalar

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Tüm Yasal Bildirimler

• Hukuki Dokümanlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

• Uçtan Uca Bordrolama Sürecinde Yapılan Hatalar ve Yanlış Uygulamalar

Bu program insan kaynakları profesyonellerinin sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği:

1. Modül: Personel Özlük İşleri ve SGK Uygulamaları

• Personel özlük dosyası nedir?

• Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?

• Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?

• Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.

• İnsan kaynakları özlük İşlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.

• İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.

• Son yıllarda değişen mevzuatların özlük işleri süreçlerine dâhil edilmesi.

• İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.

• Yasal süreçlere uygunluk ve denetim

• Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlar çerçevesinde nasıl yapılır?

• Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

• Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.

• Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?

• Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

• Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?

• Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri.

• İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?

• Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.

• Personel borçların ve İcra Kanunların takip edilmesi.

• İş Kanunu ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?

• Bordro hataları tespiti, vergi sigorta eksiklerinin denetimi.

• 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.

• 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.

• 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.

• Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.

• EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?

• Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.

• İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.

• İşyeri açılışı ve bildirimi

• Personel işsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?

• SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.

• Kıdem ve İhbar tazminatı nedir?

• Kıdem Tazminatının verilme şartları nelerdir?

• Kıdem ve ihbar tazminat hesabına esas olacak günlük ücret nasıl hesaplanır?

• Kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir?

• Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?

• Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz izinin önemi nelerdir?

• Primler ve prim belgeleriyle hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?

• SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşın itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?

• İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi, vergi ödemeleri.

• İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri

• Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

• Kısmı sürelerde Yıllık ücretli izine ilişkin uygulamalar nelerdir?

2. Modül: Hesap Makinesi ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplanması

• Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir?

• Bordro nedir?

• Puantaj nedir?

• Puantaj nasıl hazırlanır?

• Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar dikkat edilerek hesaplanmaktadır?

• Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?

• İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

• Yapılan bordroların ve İcmal Bordro listelerinin kontrol edilmesi

• İşveren maliyetlerinin hesaplanması

• İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?

• Normal çalışanların bordro hesaplaması,

• Emekli çalışanların bordro hesaplaması,

• Teşvikli çalışan personelin bordrosu,

• Gelir vergisinden muaf ödemeler nelerdir?

• Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?

• Engellik indirimi alan personelin bordrosu

• Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu

• Sendikalı çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu

• Tazminat ve Yardımlar istisnalarına bordroları nasıl yapılmalıdır?

• Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

• Ayni Yardımlar Bordro hesabına nasıl dahil edilmelidir?

• Sgk Primi ve Gelir vergisi istisnalarına uygun bordro hazırlanması

• Yemek yardımı(kupon),çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu

• SGK tavanını aşan personelin bordrosu

• Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, vergi ve sigorta kavramları,

• Şahıs Sigorta uygulamalarında vergi indirimi ve dikkat edilecek hususlar

• Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu

• Hediye çeklerini alan personelin bordrosu

• Her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu

• Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,

• SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,

• Puantaj takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?

• Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları

• Gelir vergisi matrahı oranlarının bordro uygulamaları

• Kümülatif gelir vergisi matrahı ücretin hesaplanmasını nasıl etkiler?

• Birden Fazla Vergisi dilimine yönelik gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır?

• İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Katılım Detayları

Program interaktif ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir, bu nedenle katılım kontenjanla sınırlıdır.

Kayıtlar başvuru sıralamasına göre dikkate alınacaktır.

Kayıt için kayıt formunun doldurularak ödeme dekontu ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.

İki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.

Tüm katılımcılarımıza program sonrasında PDF formatında katılım sertifikası takdim edilecektir.

Eğitimde kullanılan sunum dosyası ve varsa ek dokümanlar eğitimden sonra katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kayıt iptalleri etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar gerçekleştirilebilir. Bu süreçten sonra iptal kabul edilmemektedir.

Kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.

0 212 909 11 90

0 545 861 30 82

Eğitim Süresi: 12 Saat

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page