top of page

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TARAFLAR

 

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

 

Satıcı: Workitive Türkiye
Vergi Dairesi: Üsküdar
Vergi Numarası: 4690502245
MERSİS Numarası: 0469050224500018
Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: 13 Sarıyer İstanbul
Telefon: 0850 265 04 27
E-posta: [email protected]
Web: www.workitive.com

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

Alıcı: Workitive Üyesi

Workitive Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle Workitive üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Online Kayıt Formu üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Workitive tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

3.1. ALICI, Workitive web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamalarında belirtilen anlaşmalı olunan özel programı hizmetlerinden isteğine uygun olanı seçmiş olup ALICI, satış işleminin tamamlanması ile hizmetin ifasına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

3.2. SATICI tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; ALICI tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecektir.

3.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur.

- ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde havale/EFT yöntemiyle ödeme gerçekleştirilecektir.

3.4. ALICI tarafından yapılacak ödemeler sadece havale/EFT yöntemi ile yapılabilmektedir.

Fatura Bilgileri:

4. HİZMET BEDELİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ


Hizmete ilişkin Hizmet tipine göre belirlenen hizmet bedeli, kulübe katılım ücreti ve hizmetin ifa tarihi işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 3. maddesinde yer almakta olup; ALICI, seçmiş olduğu hizmet ve hizmet tipine göre belirlenen bu ücretin kendisinden tahsil edileceğini bilmektedir. İşbu bedellerde değişiklik olması halinde SATICI, bu hususta ilgili mecralardan gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

 

5. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

 

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, satın alımın yapıldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden, cayma bildirimini Workitive iletişim kanalları üzerinden SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın satın almış olduğu özel ders programının başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

6. YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI taraflar arasındaki Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page