top of page

30 Haz Sal

|

Webinar

Uygulamalı 1003 B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Katılım Bedeli: 350 TL+KDV | İlgili bakanlıkların ortak çalışması olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ hatalı veya eksik uygulanması sonucunda şirketlerimiz ciddi cezai müeyyide ile karşılaşacaktır. Bu eğitim ile beyannameyi düzenleyecek olan kişiler hatasız ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

Uygulamalı 1003 B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Uygulamalı 1003 B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Saat ve Yer

30 Haz 2020 13:00 – 17:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir - Metin Çoğulcu

Eğitimin Amacı:

Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 sıra no.lu Tebliğde yapılan düzenlemeyle, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle bütün illerde başlaması öngörülen “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi bazı iller dışında 1 Temmuz 2020 olarak yeniden belirlenmiştir

Beyanname Düzenleme Programı (BDP) içerisinde SGK ile ilgili veri ve bilgilerin oluşturulması, oluşturulan bilgi ve belgelerin ilgili yerlere kaydedilmesi ile uygulamalı pratik yapma olanağı sağlıyoruz.

İlgili bakanlıkların ortak çalışması olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ hatalı veya eksik uygulanması sonucunda şirketlerimiz ciddi cezai müeyyide ile karşılaşacaktır.

Bu eğitim ile beyannameyi düzenleyecek olan kişiler hatasız ve eksiksiz olarak dolduracaktır. Şirketlerimizin karşılaşacağı cezai müeyyide de ortadan kalkmış olacaktır.

Eğitim Başlıkları

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (mphb) nedir ne için verilir?

•  Kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi ve kimleri kapsar?

•  Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi için son tarih, uygulamaya dahil olan mükelleflerin özellikleri nelerdir?

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesin (mphb) verilmesinde Muhasebeci/Mali Müşavirin sorumluluğu yetkili bakanlıklar

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (mphb) hangi veriler ve bilgiler beyannameye konu edilecektir?

•  Şirketlerde işçi sayılarının beyana etkisi ve beyanlar nasıl değişiklik arz edeceği

•  Önceden 3 aylık muhtasar bildiriminde bulunan ve işçi çalıştıran firmaların Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (mphb) karşısında ki durumu.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mükellefleri.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği vergi dairesi.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme zamanı.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergilendirme dönemi.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhasebeciler aracılığıyla hangi şifreler ile gönderilecek?

•  Beyan yetkisi olan şirketlerin şifre temini nasıl olacak?

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek odaları ve meslek birlikleri aracılığıyla gönderilmesi?

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi programı ve beyannamenin düzenlenmesi.

•  BDP üzerinde hazırlanan beyannamenin e-beyanname sistemine gönderilmesi.

•  Beyannamenin onayı ve tahakkuk fişi sayısı.

•  KSS (Kanuni süresinden sonra) verilecek beyannameler de özellikli durumlar.

•  İşten ayrılış bildirgesi verilmiş işyerleri için beyanname.

•  Tahakkuk esas bilgilerinde hata bulunması durumunda düzeltme işlemleri.

•  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde cezai durumlar.

1003 B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi doldurulacağı ve girilen verilerin nasıl elde edileceği eğitimimiz de en ince ayrıntısına kadar irdelenecektir.

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page