top of page

20 Şub Cmt

|

Webinar

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi

Katılım Bedeli: 550 TL+KDV | Bu tam günlük program 2020 yılında insan kaynakları yöneticileri ve genel müdürler tarafından sorulan soruların Yargıtay kararları ışığında analiz edilmesiyle şekillenmiş bir eğitimdir.

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi

Saat ve Yer

20 Şub 2021 10:00 – 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Bu tam günlük program 2020 yılında insan kaynakları yöneticileri ve genel müdürler tarafından sorulan soruların Yargıtay kararları ışığında analiz edilmesiyle şekillenmiş bir eğitimdir.

Eğitimin Amacı:

• İşçi - işveren ilişkisi açısından Koronavirüs (Covid-19) salgını,

• İşverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yükümlülükleri / işverenin Covid-19 sorumluluğu,

• Covid-19 salgınında işyerinde çalışmanın durması,

• İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,

• Kısa çalışma ödeneği ve iş hukuku süreç yönetimi,

• İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,

• İşletmelerin İş mahkemelerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hatalarının tespit edilmesi,

• Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi ve giderilmesi.

Eğitim Başlıkları

• İş Kanununa göre ispat yükümlülüğü işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?

• Yargıtay kararları ışığında etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?

• Uyarıları dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

• Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi nasıl olmalıdır?

• Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları nelerdir?

• İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde, insan kaynakları süreçlerinde organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi nedir?

• Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkisi nedir?

• İş sözleşmesi türleri ve özellikleri nelerdir?

• Yargıtay kararları ışığında, iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler,

• İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?

• İş sözleşmelerinde işvereni güçlü kılan maddeler nelerdir?

• İş sözleşmelerinde cezai şart uygulamaları

• Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması 

• Yargıtay kararları ışığında personel yönetmeliklerinin hazırlanması ve faydaları nelerdir?

• İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanmasının süreç yönetimi

• Fazla mesailer, eğitim ücretleri, rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkisi nedir?

• Tüm fazla çalışma süreçlerinde işçilerin onayı aranır mı?

• İş sözleşmesi ile işçinin ücretine fazla mesai ücreti dâhil edilir mi?

• İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri nelerdir?

• İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi nasıldır?

• İnsan kaynaklarının personel fesih işlemleri yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?

• İnsan kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?

• İş kanununa göre geçerli fesihler Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir? 

• İş kanununa göre 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25’e göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar nelerdir?

• Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi nelerdir?

• İşçi ücretlerinden kesilen para cezalarının sınırı nedir?

• Personel yönetmeliklerinde disiplin ve fesih hükümleri 

• Personel yönetmeliklerinde disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren fiillerin belirlenmesi

• Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi nedir?

• Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar nelerdir?

• İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri nelerdir?

• Yeni iş arama izninin işçiye kullanılması süreci nasıl yönetilecektir?

•  Tutanak savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl olmalıdır?

• Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları nelerdir?

• Yargıtay kararları emekli olup aynı işverene devam eden çalışan süreçleri nasıl olmalıdır

• Yargıtay kararları ışığında işe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar nelerdir?

• Yargıtay kararları ışığında işten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar nelerdir?

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?

• Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?

• Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar nelerdir?

• Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları nasıl yürütülür?

• İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri nelerdir?

• Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?

• İşçilerden uyarı ve fesih gerektiren davranışları için savunma alınması 

• İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?

• İş güvencesinin kapsamı

• Sözleşmenin işverence feshedilmesi şartı süreç yönetimi

• İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesihler

• İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler

• İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler

• Geçerli nedenle fesih bildirim şekilleri

• İşverenin haklı nedenle iş akdi feshi koşulları

• Haklı nedenle fesih bildirim şekilleri

• Kötü niyet tazminatının koşulları

• İkale (Bozma Sözleşmesi) koşulları

• İşverenin haklı nedenle iş akdi feshi uygulamaları

• İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesih uygulamaları

• İkale sözleşmesi örnekleri ve uygulamaları

• İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri

• İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait ihtarname örnekleri

• İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri

• Sendikal, Kötü niyet, Ayrımcılık, Askerlikten, Doğan Tazminatın Süreç Yönetimi nasıl yapılmalıdır? 

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page