top of page

06 Nis Cmt

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Bu program insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan soruların yargıtay kararları ışığında analiz edilmesi ile şekillenmiş bir eğitimdir.

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdinin Feshinde Süreç Yönetimi

Saat ve Yer

06 Nis 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Amaç:

• İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,

• İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,

• İşletmelerin İş Mahkemeleri’nde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hatalarının tespit edilmesi,

• Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi giderilmesi.

Bu eğitim insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan sorular analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

İçerik:

• İş Kanunu’na göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?

• Yargıtay kararları ışığında etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?

• Uyarıları dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

• Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi

• Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları

• İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde insan kaynakları süreçlerinin organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi

• Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkileri

• İş sözleşmesi türleri ve özellikleri

• Yargıtay kararları ışığında iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler

• İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?

• İş sözleşmesinde işvereni güçlü kılan maddeler

• Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması

• Yargıtay kararları ışığında personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları

• İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanması ve süreç yönetimi

• Fazla mesailer, eğitim ücretleri ve rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkileri

• İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri

• İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi

• İnsan kaynaklarının personel fesih işlemleri yaparken dikkat etmesi gerekenler

• İnsan kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?

• İş kanununa göre geçerli fesihler Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?

• 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’ne göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar

• Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi

• Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi

• Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar

• İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri

• Tutanak, savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilmelidir?

• Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları

• İşe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar

• İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler

• Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler

• Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar

• Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları

• İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri

• Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?

• İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page