top of page

12 Ocak Cmt

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Bu program insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan soruların yargıtay kararları ışığında analiz edilmesi ile şekillenmiş bir eğitimdir.

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları

Saat & Yer

12 Oca 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Amaç:

• İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,

• İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,

• İşletmelerin İş Mahkemeleri’nde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hatalarının tespit edilmesi,

• Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi giderilmesi.

Bu eğitim insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan sorular analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

İçerik:

• İş Kanunu’na göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?

• Yargıtay kararları ışığında etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?

• Uyarıları dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

• Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi

• Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları

• İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde insan kaynakları süreçlerinin organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi

• Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkileri

• İş sözleşmesi türleri ve özellikleri

• Yargıtay kararları ışığında iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler

• İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?

• İş sözleşmesinde işvereni güçlü kılan maddeler

• Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması

• Yargıtay kararları ışığında personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları

• İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanması ve süreç yönetimi

• Fazla mesailer, eğitim ücretleri ve rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkileri

• İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri

• İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi

• İnsan kaynaklarının personel fesih işlemleri yaparken dikkat etmesi gerekenler

• İnsan kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?

• İş kanununa göre geçerli fesihler Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?

• 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’ne göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar

• Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi

• Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi

• Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar

• İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri

• Tutanak, savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilmelidir?

• Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları

• İşe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar

• İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar

• Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler

• Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler

• Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar

• Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları

• İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri

• Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?

• İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page