top of page

28 Mar Cmt

|

DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı ve E-SGK Teşvik Uygulamaları

Katılım Bedeli: 1399 TL+KDV | Bu programın amacı ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır.

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı ve E-SGK Teşvik Uygulamaları
Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı ve E-SGK Teşvik Uygulamaları

Saat ve Yer

28 Mar 2020 09:30 – 29 Mar 2020 17:00

DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe, Esentepe, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Amaç:

 

Bu programın amacı ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. 

 

Hedef Kitle:

 

İnsan kaynakları ile personel özlük işleri ve bordro konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen, mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler.

Bu eğitim 4857 iş kanuna tabi olarak çalışan işyerinde uygulanan bordrolama süreçlerinde yaşanan sorulan analiz edilerek şekillendirilmiş bir eğitimdir.

İçerik:

•      Personel özlük işlerinin ve bordrolama süreçlerinin önemli konuları

•      İnsan kaynakları ile sosyal güvenlik kurumu süreç yönetimi

•      Tüm yönleriyle bordrolama ve hesaplama

•      Son dönemlerde yayınlanan torba yasaların personel yönetimine etkisi

•      Personel özlük işleri denetimlerine hazırlık ve aksiyonlar 

•      2019 yıllında ilk defa uygulanacak uygulamaların personel özlük işlerine etkisi

•      Güncel özelgeler ile şekillendirilmiş bordrolama süreçlerinin işlenmesi

•      İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve kontrol aşamaları

•      İşletmelerde yapılan bordrolama hataları, vaka çalışmaları ile işlenecektir.

İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

•      5510 sayılı kanun uyarınca sigortalıların SGK’ya bildirimi.

•      5510 sayılı kanuna göre işyerinin sgk’ya bildirim süreçleri.

•      5510 sayılı kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.

•      Eksik gün bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.

•      Ek aylık hizmet prim belgesi hangi durumlarda hazırlanır?

•      Aylık iş gücü çizelgesi nedir, ne zaman hazırlanır?

•      İş göremezlik bildirimi ve ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.

•      İşyeri açılışı ve bildirimi

•      SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?

•      SGK ve İŞKUR’a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar

•      Kıdem tazminatına hak kazandıran haller.

•      Kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması

•      SGK işveren uygulama tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?

•      Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?

•      SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı ne kadardır?

•      İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi, vergi ödemeleri

•      5510 sayılı SGK bakımından asıl işveren - alt işveren ilişkisi.

•      İdari para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri  

Tüm Yönleriyle Bordrolama ve Hesaplama

•      Bordro puantaj nedir?

•      Çalışma türleri nelerdir?

•      Günlük, aylık puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

•      İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

•      Yapılan bordroların ve çarşaf bordroların kontrol edilmesi.

•      İşveren maliyetlerinin hesaplanması.

•      Brütten nete - Netten brüte  

•      Normal çalışanların bordro hesaplaması,

•      Emekli çalışanların bordro hesaplaması,

•      Teşvikli çalışan personelin bordrosu,

•      Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,

•      Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,

•      Sendikalı çalışan, icra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu,

•      Yemek yardımı (kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu,

•      SGK tavanını aşan personelin bordrosu,

•      Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,

•      Personele sağlanan hediye çeklerini alan personelin bordrosu,

•      Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu,

•      Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,

•      ArGe bordrolama süreç yönetimi 

•      Teşvikli bordroların kontrol edilmesi ve yapılan hatalar

•      Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

•      SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,

•      Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler

•      Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları,

•      Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,

•      Kümülatif gelir vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.

•      İşveren tarafından yapılan sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page