top of page

28 May Cum

|

Webinar

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Eğitimi ve Vaka Atölyesi

Katılım Bedeli: 590 TL+KDV | Bu programın amacı Yöneticilerin 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olması ve yapılan hataları, eksikleri görme fırsatı bulmalarını sağlamaktır.

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Eğitimi ve Vaka Atölyesi
Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Eğitimi ve Vaka Atölyesi

Saat ve Yer

28 May 2021 13:30 – 17:30

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Yöneticilerin 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olması ve yapılan hataları, eksikleri görme fırsatı bulmalarını sağlamaktır.

Programda ayrıca işletmelerin İş mahkemelerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi, Çalışan Bağlılığı eğitimi ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının; Çalışanların bağlılığı ve motivasyonunu sağlayıcı temel unsurlar ile memnuniyetlerinin ölçülmesi, takdir ve ödül sisteminin uygulanması konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İşlemelerde tüm yöneticilerin iş ve sosyal güvenlik hukuku yetkinliklerin geliştirmesi ve bu kapsamda tüm süreçlerin yönetilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim Başlıkları

• İş Hukukunun temel kavramları

• İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işverenin borçları

• İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işçinin borçları

• İş sözleşmesi türleri

• İşveren ve Yönetici Açısından Önemli Hususlar

• İş Akdinin Feshi

• Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi nelerdir?

• Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi nedir?

• İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri nelerdir?

• İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri nelerdir?

• Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir?

• İşverenin sorumlulukları nelerdir?

• İşçilerden uyarı ve fesih gerektiren davranışları için savunma alınması

• İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri

• İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait ihtarname örnekler

• İşletmelerde yöneticilerin hukuku süreçlerin rolleri nelerdir?

• Personel yönetmeliklerinde iş sağlığı ve güvenliği hükümleri

   - Personel yönetmeliklerinin işçiler için bağlayıcı hale getirilmesi

   - Personel yönetmeliği olmayan işyerlerinde sonradan hazırlanan yönetmeliklerin eski işçiler için bağlayıcı hale getirilmesi

   - Personel yönetmeliklerinde değişiklik yapılması

• Geçerli fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar

• Süreli fesihteki ihbar süreleri

• Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar

• Hak düşürücü sürenin önemi

• Tutanak tutmanın önemi nedir? Nasıl tutanak tutulmalıdır?

• Savunma almanın önemi nedir? Hangi durumlarda mutlak gereklidir?

• İş Güvencesi ve İşe İadenin Kapsamı

• İşe İade Davasının Sonuçları

• Ücret hesap pusulası niçin imzalatılır?

• Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekli midir?

• Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilir mi?

• İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin yükümlülükleri

• Yıllık ücretli izin hakkı nasıl kazanılır?

• İşletmelerde Yıllık ücretli izin süreç yönetimi

• Toplu İşçi Çıkarma

• İhbar tazminatı hak kazanma koşulları

• Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları

• Örnek Vaka Atölye Uygulama

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page