top of page

21 Temmuz Cum

|

Webinar

Özelgeler Işığında Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Katılım Bedeli: 3290 TL+KDV | Bu programın amacı ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır.

Özelgeler Işığında Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı
Özelgeler Işığında Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Saat & Yer

21 Tem 10:00 – 22 Tem 16:00

Webinar

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 3290 TL+KDV

21 Temmuz 2023 | 10:00 - 16:00

22 Temmuz 2023 | 10:00 - 16:00

2 Gün | 12 Saat

Amaç:

Bu programda iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda yasal gerekliliklerin neler olduğunu anlamak, yeni değişen yasal mevzuatlara uygun şekilde ücret bordrosunun nasıl hazırlanılacağını öğrenmek, İş ve sosyal güvenlik hukuku ve uygulamalarına hakim olmak, personel özlük işleri ile ilgili iş süreçlerini öğrenmek, bordrolama uygulamaları hakkında bilgi edinmek, örnek uygulamalar ve vakalar üzerinde interaktif bir eğitim modeli ile katılımcılarımıza gerekli bilgileri aktarmak amaçlanmaktadır.

Bu program insan kaynakları profesyonellerinin sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek şekilllenmiş bir eğitimdir.

Eğitimde hesap makinası ile bordro yapılacak ve tüm katılımcılara bordro süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.

İçerik:

· 2023 Yılı Bordro parametrelerine göre dikkat edilmesi gereken tüm konular,

· Personel Özlük işleri Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları

· İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

· Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması

· Personel Yönetiminin tüm süreçlerinin Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi

· SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikler ve süreçleri

· Son Dönemlerde yayınlanan genelgeler ve Personel Yönetimine etkisi

· Personel özlük işleri denetimlerine hazırlanma ve aksiyonları

· Güncel Özelgeler ile şekillendirilmiş bordrolama süreçlerin işlenmesi

· İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve kontrol aşamaları

· İşletmelerde yapılan bordrolama hataları ve vaka çalışmaları ile işlenmesi

· Muhtasar prim hizmet beyannamesi uygulamalarında oluşabilecek hatalar

· Sosyal güvenlik Kurumuna yapılan tüm yasal bildirimler

Personel Yönetiminin İş Mahkemeleri Süreçlerine Etkisi

•  Personel özlük dosyası nedir?

•  Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?

•  Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?

•  Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi

•  İnsan kaynakları özlük işlerinin planlanması ve aksiyonların alınması

•  İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması

•  Son yıllarda değişen mevzuatların özlük işlerinin süreçlerine dâhil edilmesi

•  İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması

•  Yasal süreçlere uygunluk denetim

•  Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlar çerçevesinde nasıl yapılır?

Personel Özlük İşlerinin Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları

•  Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

•  Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması

•  Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?

•  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun insan kaynaklarına etkisi

•  Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

•  Ayni yardımlar bordro hesabına nasıl dâhil edilmelidir?

•  Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?

•  Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri

•  İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?

•  Hizmet akdi ile çalışanlarda Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler

•  Personel borçlarının ve İcra Kanunları’nın takip edilmesi

•  İş Kanunu ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?

•  Bordro hataları tespiti, vergi sigorta eksiklerinin denetimi

İnsan Kaynakları İle Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

•  5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.

•  5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.

•  5510 sayılı Kanun’da aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.

•  Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.

•  EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?

•  Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?

•  6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.

•  İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.

•  İşyeri açılışı ve bildirimi

•  Personel işsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?

•  SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?

•  SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.

•  Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir?

•  Kıdem Tazminatının verilme şartları nelerdir?

•  Kıdem ve ihbar tazminat hesabına esas olacak günlük ücret nasıl hesaplanır?

•  Kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir ?

•  Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?

•  Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz iznin önemi nelerdir?

•  SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?

•  Primler ve prim belgeleriyle hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?

•  SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşın itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?

•  İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ,vergi ödemeleri.

•  İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri 

•  Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

•  Kısmı sürelerde Yıllık ücretli izine ilişkin uygulamalar nelerdir?

Hesap Makinesi ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplanması

•  Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir?

•  Bordro nedir?

•  Puantaj nedir?

•  Puantaj nasıl hazırlanır?

•  Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar dikkat edilerek hesaplanmaktadır?

•  Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?

•  Asgari geçim indirimi nedir? 

•  Asgari geçim indirimi hesaplama yöntemleri nelerdir?

•  Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler.

•  İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

•  Yapılan bordroların ve İcmal Bordro listelerinin kontrol edilmesi

•  İşveren maliyetlerinin hesaplanması 

•  İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?

•  Normal çalışanların bordro hesaplaması,

•  Emekli çalışanların bordro hesaplaması,

•  Teşvikli çalışan personelin bordrosu,

•  Gelir vergisinden muaf ödemeler nelerdir?

•  Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?

•  Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu

•  Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu

•  Sendikalı çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu

•  Tazminat ve Yardımlar istisnalarına bordroları nasıl yapılmalıdır ?

•  SGK Primi ve Gelir vergisi istisnalarına uygun bordro hazırlanması

•  Yemek yardımı(kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu

•  SGK tavanını aşan personelin bordrosu

•  Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu

•  Hediye çeklerini alan personelin bordrosu

•  Her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu 

•  Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,

•  SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,

•  Puantaj takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?

•  Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları

•  Gelir vergisi matrahı oranlarının bordro uygulamaları

•  Kümülatif gelir vergisi matrahı ücretin hesaplanmasını nasıl etkiler?

•  Birden Fazla Vergisi dilimine yönelik gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır?

•  İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Eğitim Süresi: 12 Saat  

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page