top of page

03 Eyl Cmt

|

Webinar

Kurumsal Stratejik Hedefler Doğrultusunda İnsan Kaynaklari KPI Analizi ve Raporlanması

Katılım Bedeli: 990 TL+KDV | Kurumsal stratejik hedefler doğrultusunda insan kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, insan kaynaklarının işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.

Kurumsal Stratejik Hedefler Doğrultusunda İnsan Kaynaklari KPI Analizi ve Raporlanması
Kurumsal Stratejik Hedefler Doğrultusunda İnsan Kaynaklari KPI Analizi ve Raporlanması

Saat ve Yer

03 Eyl 2022 10:00 – 16:00 GMT+3

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 990 TL+KDV

"Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar. Ölçemezseniz, anlayamazsınız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol edemezseniz, geliştiremezseniz." James Harrington

Kurumsal stratejik hedefler doğrultusunda insan kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, insan kaynaklarının işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.

İnsan kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi, anahtar performans göstergesinin (KPI) şirketinizin performansının ve insan kaynakları fonksiyonlarının başarılı olup olmadıklarını gözlemlemenin bir yoludur. Hedeflere giden yolda başarılı olmanın en önemli noktalarından biri KPI'ları özelleştirerek doğru bir şekilde belirlemek ve raporlamaktır.

Programın Amaçları

· İnsan kaynakları bölümlerinin objektif ve sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi

· Optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme,

· Şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma,

· Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilme,

· İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimini takip etmesini ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlama,

· İnsan kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması, çalışan deneyiminin veriye dayalı yönetilmesi, sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesi,

· İnsan kaynaklarının bilinçli yönetilmesiyle işletmeye yatırım ve karlılık katkısında bulunması,

· Dijital dönüşümün insan kaynakları süreçlerine entegrasyonu.

Eğitim Başlıkları

· İK Analitiği Nedir?

· İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar nelerdir?

· Anahtar Performans Göstergeleri ( KPI) nedir?

· Etkili Performans Göstergelerinde Bulunması Gereken Özellikleri nelerdir?

· Stratejik hedefler ve anahtar performans göstergeleri nelerdir?,

· Yetenek Yönetim metrikleri nelerdir ?

· Yetenek Yönetimindeki Ölçme Örnekleri nelerdir ?

· İnsan kaynakları Açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak.

· İş gücü devir oranının maliyet açısından değerlendirilmesi

· Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak.

· Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?

· Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?

· Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirme süreçleri nelerdir?

· Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?

· Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?

· Beş düzeyde Yatırım Karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?

· İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?

· Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?

· Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?

· İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?

· Genel envarterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?

· İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?

· İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi detayları ile birlikte uygulamaları olarak anlatılacaktır.

· İnsan kaynakları ölçümlerin yapılması işletmelerde verimliliğin sağlanması için tüm aksiyon, yıllık hedeflerinin belirlenmesi

· Ücret yönetimine ilişkin ölçümlerin örnekleri nelerdir?

· En İyi İnsan Kaynakları (İK) Metrikleri nelerdir?

     1. Devir oranının hesaplanması

     2. İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması

     3. Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması

     4. Devamsızlık oranların hesaplaması

     5. Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?

     6. Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?

     7. İş kazası oranı nasıl hesaplanmalıdır?

     8. Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?

     9. Kişi başı eğitim oranların hesaplanması

     10. Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması

     11. İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.

     12. Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.

     13. Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.

     14. İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması

     15. İş gücü ihtiyacı raporlanması

     16. Kaynağa göre işe alma maliyeti raporlanması

     17. Boş olan pozisyonun doldurulma süresi ile ilgili raporlanması

     18. Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması

     19. Çalışan sayıları ve demografik bilgilerinin raporlanması

     20. Yedek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması.

     21. İş gören maliyetlerinin hesaplanması

     22. İşten çıkış oranlarının hesaplanması ve raporlanması

     23. Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm İK metrikleri raporlanması

     24. Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm İK metrikleri raporlanması

     25. İnsan Kaynakları finansal raporlamaları

     26. Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması

     27. İnsan kaynakları iş hukuku davalarının raporlanması

     28. Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

     29. Görev pozisyonlarını doldurma için geçen süre

     30. Açık pozisyonların sayısı

     31. Örgütlerin kariyer web sitelerini ziyaret etme sayısı

     32. Yetenek havuzlarındaki adayların sayısı

     33.  İşe alım maliyeti

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page