top of page

27 Mar Cmt

|

Webinar

İşverenler için Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları

Katılım Bedeli: 550 TL+KDV | Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından işverenler tarafından yapılan tüm bildirimlerin eksiksiz ve hukuka uygun yapılması, mevzuat değişikliklerinin vaka üzerinde işlenmesi, oluşabilecek riskler ve idari para cezalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

İşverenler için Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları
İşverenler için Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları

Saat ve Yer

27 Mar 2021 10:00 – 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Amaç:

Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından işverenler tarafından yapılan tüm bildirimlerin eksiksiz ve hukuka uygun yapılması, personel özlük işleri süreçlerinin mevzuat beklentilerine uygun yönetilmesinin sağlanması, Sosyal Güvenlik Mevzuatı değişikliklerinin vaka üzerinde işlenmesi, oluşabilecek riskler ve idari para cezaları ile birlikte geriye dönük teşvik kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.

İçerik:

• Sigortalı (4/a’lı ve 4/b’li) sayılanlar

• Kısmen sigortalı sayılanlar

• İşveren, alt işveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren

• Aday çırak, çırak, mesleki eğitim görenlerin ve stajyerlerin sigortalılığı

• Sigortalı sayılmayanlar

• Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü

• Emeklilerin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaları

• Sigortalılığın başlangıcı ve sigortalı işe giriş bildirgesi

• Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

• Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

• Sigortalılık hâllerinin birleşmesi veya çakışması

• Sigortalılığın Sona Erme Halleri

• Hizmetlerin tespiti yöntemleri ve hizmet tespit davaları

• İşyerinin bildirilmesi ve işyeri bildirgesi

• Ticaret sicil memurluklarınca işyerinin bildirilmesi

• İşveren Vekili Kavramı

• Alt işveren ve sigortalıyı devir alanın yükümlülüğü

• Alt işveren SGK açılışların tüm süreçleri ve uygulamaları

• Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil

• İhale konusu işlerin bildirilmesi

• İşyerinin nakli, devri, intikali

• İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması

• İş kazası sayılan haller ve özellikleri

• İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

• Meslek hastalığının tanımı ve unsurlar

• Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi

• İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması

• İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesinin yaptırımları

• Analık Hali Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

• Sigortalılara verilecek olan istirahatler

• Çalışılmadığına dair bildirim

• Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi

• Sürekli iş göremezlik geliri

• İşverenin ve üçüncü kişilerin hukuki sorumluluğu

• Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

• Sigortalılara verilecek olan istirahatler

• Çalışılmadığına dair bildirim

•  Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi

• Sürekli iş göremezlik geliri

• İşverenin ve üçüncü kişilerin hukuki sorumluluğu

• Malul sayılma, malullük aylığından yararlanma, harp ve vazife malullüğü

• Malullük durumunun tespiti

• Malullük aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

• Yaşlılık aylığından yararlanma

• Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma

• Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

• Gelir testi işlemleri ve genel sağlık sigortası prim tutarının hesaplanması

• Gelir testine itiraz

• Yabancıların genel sağlık sigortası bildirimleri

• Ücretsiz izin ve genel sağlık sigortası uygulaması

• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

• Prime tabi olmayan kazançlar

• Prime esas kazanç tavanını aşan diğer ödemelerin durumu

• İşe iade davası sonucu ortaya çıkan ödemeler ve prim kesintisi

• Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların prime esas aylık kazançları

• Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç

• Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı

• Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve verilmesi

• Belgenin sonradan verilmesi

• Ücret tediye bordrosu

• Ücret tediye bordrosunun ayrı ayrı düzenlenmesi ve belgenin işyeri kayıtları ile mutabakatı

• Eksik gün bildirimi ve eksik gün nedenleri

• İşyeri kayıtlarının ibrazı

• İşyeri kayıt ve belgelerinin geçersizliği

• SGK Müfettişlerinin ve denetmenlerinin görev ve yetkileri

• SGK Müfettişlerinin ve denetmenlerin denetim esasları

• İdari para cezaları ve itiraz yöntemleri

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page