top of page

25 Kas Cmt

|

Webinar

İşletmelerde Uygulamalı Yetenek Yönetimi

Katılım Bedeli: 3490 TL+KDV | İşletmelerin başarısı insan sermayesine bağlı olduğundan, işletmelerin yetenekli ve yüksek performans gösteren çalışanları garantileyen bir yetenek yönetimi programına sahip olması gerekmektedir.

İşletmelerde Uygulamalı Yetenek Yönetimi
İşletmelerde Uygulamalı Yetenek Yönetimi

Saat ve Yer

25 Kas 2023 10:00 – 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 3490 TL+KDV

Amaç:

Yetenek Yönetimi; şirketin gelecekte nerede olmak ve ne tür bir etki yaratmak istediğini tanımlayan kapsayıcı bir hedef ve yol haritasıdır. İnsan kaynaklarının bu vizyonu başarmada önemli bir rolü vardır. İnsan kaynakları departmanı, çalışanların organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yetkinliklerini geliştirebileceği ve en iyi performansı gösterebileceği bir ortam sağlamakla sorumludur. Bu amaçla uygulamalı yetenek yönetimi yöntemleri kullanılır.

İşletmelerin yetenek yönetimi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamalarına ve çalışanların potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olur. Sürekli olarak güncellenen ve iyileştirilen yetenek yönetimi süreçleri, işletmelerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasına ve rekabet avantajını sürdürmesine olanak tanır.

İşletmelerde Yetenek Yönetimi Süreç Aşamaları Uygulamalı olarak katılımcılara paylaşılacaktır.

İçerik:

• Yetenek Yönetimi nedir?

• Yetenek Yönetimi Modelleri nelerdir?

• Yetenek yönetiminin en iyi uygulamaları nelerdir?

• Yetenek Yönetimi Uygulayan İşletme Örnekleri

• Yetenek Yönetimi Süreci ve aşamaları nelerdir?

• Yetenek ve Örgütsel Bağlamda Yetenek Kavramı

• İnsan Kaynakları Yönetimin Gelişen ve Değişen Rolleri

• Yetenek Geliştirme ve Kuruluşunuzun Geleceği: Eğitim ve Kariyer

• Yöneticiler çalışanların yeteneklerinin gelişmesi için neler yapılmalı.

• Yetenek yönetimi neden önemli?

• Yetenek yönetim modelleri

• Yetkinlik matrisin kurulması

• Kariyer yolları

• Atama ve terfi kriterleri

• Kilit pozisyonlar

• Yedekleme planı

• Rotasyon planı

• Potansiyelin belirlenmesi

• Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması

• 9 Kutu (9 Grid/Box) potansiyel ve performans değerlendirme yaklaşımının oluşturulması,

• Yeteneklerin geliştirilmesi

• Yetenek havuzu

• Yetenek gelişim programları

• Değerlendirme ve Gelişim merkezi uygulamaları

• Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi

• Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler

• Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme

• Doğru yeteneği doğru organizasyon yapısı içinde konumlandırmak,

• Kilit çalışanların gelişimine destek sağlayan deneyimleri tespit etmek,

• Yetenek yönetimi değerlendirme sonuçlarının gelişim planlamasına entegrasyonunu sağlamak

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page