top of page

15 Mar Cum

|

Webinar

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Uçtan Uca Kurulması ve Yönetilmesi | Uygulama Atölyesi

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV | Bütünleşik İK yönetimi, bir organizasyonun insan kaynaklarıyla ilgili her şeyi bir arada düşündüğü ve işletmenin stratejik hedeflerine doğru yönlendirdiği bir yaklaşımı ifade eder.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Uçtan Uca Kurulması ve Yönetilmesi | Uygulama Atölyesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Uçtan Uca Kurulması ve Yönetilmesi | Uygulama Atölyesi

Saat ve Yer

15 Mar 2024 10:00 – 16 Mar 2024 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

15 Mart 2024 | 10.00 - 16.00

16 Mart 2024 | 10.00 - 16.00

2 Gün | 12 Saat

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV

Programın Amaçları

Bütünleşik İK yönetimi, bir organizasyonun insan kaynaklarıyla ilgili her şeyi bir arada düşündüğü ve işletmenin stratejik hedeflerine doğru yönlendirdiği bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, işletmenin insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçlerinin, politikalarının, sistemlerinin ve uygulamalarının birbiriyle uyumlu ve entegre bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

"Bütünleşik İK Yönetimi" kavramı, insan kaynakları yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, işletmenin operasyonlarının yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi ve süreçlerin verimli bir şekilde tasarlanması üzerine odaklanır. Bu eğitimde, işletmelerde bu süreçlerin nasıl kuracağını anlattığımız bir müfredat tasarlanmıştır.

Bu eğitimimizde İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonları işletmelerdeki gerçek uygulamalar ve vakalar üzerinden örneklerle anlatılacak ve birebir uygulamalar yapılarak desteklenecektir.

Eğitim Başlıkları

• Bütünleşik İK Yönetimi Yaklaşımı ve Temel İlkeleri

• Yenilikçi Operasyon Modellerinin Özellikleri ve Faydaları

• İşletmenizin Stratejik Hedeflerine Uygun İK Yönetimi Nasıl Tasarlanır?

• Süreçlerin Verimli Hale Getirilmesi ve İyileştirilmesi İçin Pratik Stratejiler

• Şirket Hedefleri ve Stratejik İş Planları

• Şirket Hedef ve Stratejilerinin Hizalanması

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik İş Ortağı Rolü

• Stratejik Plan / Performans Göstergeleri

• Organizasyonel Yapının Kurumun Stratejik Amaçlarına Etkisi

• İnsan Kaynakları Süreçleri ve Değer Zinciri Kavramı

• Kurumsal Çevikliğin İnsan Kaynakları Profesyonellerinden Beklentileri

• Dijital Dönüşüm ve İş Gücü Yönetiminin Entegrasyonu

• Personel Seçme ve Yerleştirme

• Performans Yönetimi Uygulamaları

• Performans ve Gelişim Yolculuğu

• Yetenek Yönetimi Uygulama Aşamaları

• Yetkinliklerin Belirlenmesi ve İhtiyaç Duyulan Setlerin Oluşturulması

• 9 Kutu (9 Grid/Box) Potansiyel ve Performans Değerlendirme Yaklaşımı

• Yetenek Keşfi ve Konumlandırma

• Gelişim Merkezi ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

• Yetenek Yönetimi Değerlendirme Sonuçlarının Gelişim Planlama Entegrasyonu

• Bireysel Hedeflere Dayalı Performans Yönetimi

• Hedef Belirleme ve SMART Tekniği Kullanımı

• Kurumsal Akademinin Rolü, Yönetimi ve Yol Haritası

• Ekonomik Motivasyon Araçları

• İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

• Kurum Kültürü ve Kariyer Yönetimi

• İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının İş Hukukuna Entegrasyonu

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilirlik Kavramı ile İlişkisi

• Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi ile Değişim Yönetimi Arasındaki İlişki

Eğitim Süresi: 12 Saat

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page