top of page

20 Kasım Cmt

|

Webinar

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama

Katılım Bedeli: 650 TL+KDV | İnsan kaynaklarının tüm süreçlerinde oluşturulması gereken hukuki belgeleri ve her bir dokümanın neden süreçte olması gerektiğini bu programda bulabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama

Saat & Yer

20 Kas 2021 10:00 – 16:00

Webinar

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 650 TL+KDV

Eğitimin Amacı:

İnsan kaynaklarının tüm süreçlerinde hukuki belgelerin oluşturulmasını, her bir dokümanın neden süreçte olması gerektiğini vakalar üzerinde yorumlayarak insan kaynakları iş akış süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi bu programın amacıdır.

İçerik:

İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasının Önemi

• Türk iş hukukunda geçerli olan istihdam modelleri

• İstihdam modeline uygun sözleşme tipinin belirlenmesi

• Belirli süreli iş sözleşmeleri

• Belirsiz süreli iş sözleşmeleri

• Kısmi süreli iş sözleşmeleri

• Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri

• Rekabet Yasağı sözleşmeleri

• Eğitim Masrafları (cezai şartlı) sözleşmeleri

• Fesih yasağı (cezai şartlı) sözleşmeleri

• Standart iş sözleşmesinin hazırlanması

• Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması

• Kilit personel ile yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması

• İş sözleşmelerinde mavi yaka / beyaz yaka personeller için düzenlemeler

• İş sözleşmelerinde görev tanımı bölümünün hazırlanması

• İş sözleşmelerinde sonradan değişiklik yapılması

• İş sözleşmesi olmayan eski personel ile sonradan iş sözleşmesi yapılması

Personel Yönetmeliklerinin ve Talimatların Hazırlanması

• Personel yönetmeliklerinin önemi

• Personel yönetmeliklerinin hukuki niteliği: genel iş koşulları

• Personel yönetmeliklerinde zorunlu (olmazsa olmaz) bölümler ve hükümler

• Personel yönetmeliklerinde ücret, ücret grupları ve sosyal yardımlar

• Personel yönetmeliklerinde işyeri çalışma düzeni hükümleri

• Personel yönetmeliklerinde çalışma ve dinlenme süreleri

• Personel yönetmeliklerinde yıllık ücretli izin hükümleri

• Personel yönetmeliklerinde görev tanımları ve kariyer basamakları

• Personel yönetmeliklerinde performans kriterleri

• Personel yönetmeliklerinde performans değerlendirme sistemi

• Personel yönetmeliklerinde disiplin ve fesih hükümleri

• Personel yönetmeliklerinde disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren fiillerin belirlenmesi

• Disiplin cezalarının İş Kanunu’ndaki iş güvencesi sistemine uyumlu hale getirilmesi

• Personel yönetmeliklerinde iş sağlığı ve güvenliği hükümleri

• Personel yönetmeliklerinin işçiler için bağlayıcı hale getirilmesi

• Personel yönetmeliği olmayan işyerlerinde sonradan hazırlanan yönetmeliklerin eski işçiler için bağlayıcı hale getirilmesi

• Personel yönetmeliklerinde değişiklik yapılması

Asıl isveren ve Alt isveren Yönetimi

• Asıl işveren - alt işveren (taşeronluk) ilişkisi

• Hukuki anlamda geçerli bir taşeronluk ilişkisinin kurulması için aranan şartlar

• Taşeronluk ilişkisini kuran hizmet alım sözleşmelerinde zorunlu (olmazsa olmaz) hükümler

• Taşeron firmalarla yapılan sözleşmelerde taşeron işçilerle ilgili olması gerekli hükümler

• Taşeron firmalarla yapılan sözleşmelerde sorumluluk hükümleri ve sorumlulukların dağıtılması

Hukuki Süreçlerin Belgelenmesi ve Personel Yönetimi

• Oryantasyon sürecinin belgelendirilmesi

• Deneme süresi değerlendirme formunun hazırlanması

• Deneme süresi sonunda düzenlenmesi gerekli olan diğer belgeler

• İşveren talimatlarının hazırlanması

• Tek taraflı işveren talimatı ile yapılabilecek işlemler

• İşçi onayı gerektiren işveren talimatlarının hazırlanması ve işçilerden onay alınması

• İşyeri duyurularının hazırlanması, yapılması ve işçiler açısından bağlayıcılık kazanması

• Çalışma koşullarında değişiklik belgelerinin hazırlanması

• Çalışma koşullarında yapılacak değişikliklerin işçiler açısından bağlayıcılık kazanması

• Yıllık izinle ilgili hazırlanması gerekli belgeler

• Yıllık izin defteri ve yıllık izin talep dilekçeleri

• Mazeret izni taleplerinin ve sonraki sürecin belgelendirilmesi

• Günlük ve saatlik izinlerin belgelendirilmesi

• Telafi çalışması halinde hazırlanması gerekli belgeler

• Denkleştirme esasına göre çalışmada hazırlanması gerekli belgeler

• Ücret hesap pusulasının hazırlanması ve işçilere teslimi

• Ücret bordroları ve işçilere imzalatılması

• Personelden talep edilmesi gerekli olan İSG belgeleri

• İSG bilgilendirme formlarının hazırlanması

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlenmesi gerekli olan diğer belgeler

• İşyerinde tutanak tutma esasları

• İşçilerin uyarı ve fesih gerektiren davranışlarının tutanak altına alınması

• Tutanakların delil olma işlevi kazanması

• Teslim ve zimmet tutanakları

• İşçilerden uyarı ve fesih gerektiren davranışları için savunma alınması

• Savunma talep yazılarının hazırlanması ve işçiye tebliğ edilmesi

• İşçi fesih bildirimlerinin hazırlanması ve işçiye tebliğ edilmesi

• Geçerli fesih ve haklı fesih bildirimlerinde olması gereken unsurlar

• İhbar süresinin kullandırılması halinde düzenlenmesi gereken belgeler

• İşyerinde tebliğ / noterden tebliğ yapılacak haller

• İşyerinde tebliği kabul etmeyen işçilerle ilgili yapılacak işlemler

• İmzadan imtina tutanakları

• Fesihte son çare uygulamasına ilişkin belgelerin hazırlanması

• İbranamelerin hazırlanması

• İkale belgelerinin hazırlanması

• Çalışma belgelerinin hazırlanması

• İlişik kesme belgelerinin hazırlanması

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page