top of page

24 Şub Cmt

|

Webinar

İnsan Kaynakları Mühendisliği ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV | Süreçlerimizi mühendislik felsefesiyle inşa ederken en önemli çarkların başında gelen Sürdürülebilirliği ve İş Hukuku gerekliliklerini insan kaynakları iş akışına entegre etmeyi amaçlıyoruz.

İnsan Kaynakları Mühendisliği ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Mühendisliği ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi

Saat ve Yer

24 Şub 2024 10:00 – 25 Şub 2024 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

24 Şubat 2024 | 10.00 - 16.00

25 Şubat 2024 | 10.00 - 16.00

2 Gün | 12 Saat

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV

Programın Amaçları

İnsan Kaynakları Mühendisliği veya İnsan Kaynakları Yönetimi, bir organizasyonun insan kaynakları süreçlerini verimli bir şekilde yönetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan disiplinlerarası bir alandır. Şirketlerin stratejik hedefleri doğrultusunda belirledikleri ana stratejilerin; kurulan sistemle beraber performans göstergeleri ve iş planlarıyla birlikte bütünsel olarak ele alınması ve sonuçlarının raporlanması gerekmektedir.

İnsan Kaynaklarının ilk adımı olan iş analizinden başlayan hikâyede; dijital sistemlerin sürecin tüm fonksiyonlarına veri vermesi ve insan kaynakları mühendisliği olarak adlandırdığımız tüm çarklara entegre olmasıyla birlikte verimliliğin artırılması hedeflenmiştir.

Süreçlerimizi mühendislik felsefesiyle inşa ederken en önemli çarkların başında gelen Sürdürülebilirliği ve İş Hukuku gerekliliklerini insan kaynakları iş akışına entegre etmeyi amaçlıyoruz.

Bu eğitimimizde İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonları işletmelerdeki gerçek uygulamalar ve vakalar üzerinden örneklerle anlatılacak ve birebir uygulamalar yapılarak desteklenecektir.

Tüm bu beklentilerin netleştirilmesi ve stratejik hedeflerle birlikte markaları vizyonuna taşıyacak olan insan kaynağınız gerçekten hazır mı?

Bu sorunun cevabını bu eğitimimizde bulacaksınız.

Eğitim Başlıkları

• Şirket hedefleri ve stratejik iş planları

• Şirket Hedef ve Stratejilerinin hizalanması

• İşletmenin stratejik iş ortağı rolünde “İnsan Kaynakları Yönetimi”

• Stratejik Plan / Performans göstergeleri

• Kurumun stratejik amaçlarına ulaşmasında organizasyonel yapının özellikleri

• İnsan Kaynakları süreçleri, “Değer Zinciri” kavramı

• Kurumsal Çevikliğin İnsan Kaynakları Profesyonellerinden beklentileri

• Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin iş gücü yönetimine entegrasyonu

• Personel seçme ve yerleştirme

• Performans Yönetimi uygulamaları

• Performans ve Gelişim Yolcuğu

• Yetenek Yönetimi Uygulama aşamaları

• İhtiyaç duyulan bilgi, beceri ve davranış setlerini (yetkinlikleri) oluşturmak

• 9 Kutu (9 Grid/Box) potansiyel ve performans değerlendirme yaklaşımının oluşturulması

• Kilit görev ve rollere getirilebilecek potansiyel yetenekleri keşfetmek

• Doğru yeteneği doğru organizasyon yapısı içinde konumlandırmak

• Gelişim Merkezi uygulamalarımız ile bireyin güçlü ve gelişime açık alanlarını görmek

• Değerlendirme Merkezi uygulamalarımız ile terfi süreçlerinizin etkinliğini arttırmak

• Kilit çalışanların gelişimine destek sağlayan deneyimleri tespit etmek

• Yetenek Yönetimi Değerlendirme Sonuçlarının Gelişim Planlama Entegrasyonunu sağlamak

• Performans ve Gelişim Yolcuğu

• Bireysel hedefler bazlı performans yönetimi nasıl olmalıdır?

• İşletmelerde kurumsal akademinin rolü, yönetimi ve yol haritası

• İşletmelerde ekonomik motivasyon Araçları

• İş Değerleme ve Ücret Yönetim sistemi

• Kurum kültürü ve kariyer yönetimi

• Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarının İş Hukukuna entegrasyonu

• İnsan Kaynakları süreçlerinin raporlanması ve verimlilik yönetimi

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkisi

• “Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” ile “Değişim Yönetimi” arasındaki ilişki.

Eğitim Süresi: 12 Saat

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page