top of page

14 Şub Per

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Yönetimde Kalitenin ve Kalitesizliğin Maliyeti

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Yönetimde kalite veya kalitesizlik konusu “yaşamsal” öneme sahip ancak hemen her zaman tanımsız, tanımsız olduğu için de “üzerinde çalışılamaz” bir konudur. O halde kaliteli ve kalitesiz yönetim nasıl ayırt edilecek ve nasıl “hesabı yapılabilir” hale getirilecektir?

Yönetimde Kalitenin ve Kalitesizliğin Maliyeti
Yönetimde Kalitenin ve Kalitesizliğin Maliyeti

Saat ve Yer

14 Şub 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Amaç:

İmalat için anladık, fakat yönetimde “kalite” nedir, yönetimde “kalitesizlik” nedir? Yönetimde kalite kâr etmek için şart mıdır? Yönetim, nereden bakarsanız bakın, kalitesiz görünürken şirket kâr ediyorsa?

Yönetimde kalite veya kalitesizlik konusu bir şirket için her zaman “yaşamsal” önemde bulunan ancak hemen her zaman tanımsız, tanımsız olduğu için de “üzerinde çalışılamaz” bir konudur.

Kalitenin sadece bazı yazılı prosedürler ile sağlanamayacağı konusu, iş sahibi, şirket yönetmiş, yönetim sorumluluğu almış herkes tarafından iyi bilinmektedir.

O halde yönetimde kalite nasıl sağlanacaktır, kaliteli ve kalitesiz yönetim nasıl ayırt edilecek ve nasıl “hesabı yapılabilir” hale getirilecektir? Yapılabilirse kime ne faydası olacaktır?

Bütün bunlar bir şirket üst yönetimi için gerçek üst yönetim soruları ve sorunlarıdır. Bu nedenle de güncel iş hayatı kaynaklı profesyonel yönetim trendleri, yönetimde kalite konusu odaklı ciddi çalışmalar içinde bulunmaktadırlar.

Eğitimimiz kimler için tasarlandı?

Eğitimimiz, iş/şirket sahibi, iş/şirket yönetiminden birinci derecede sorumlu, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, yönetici ortak, yönetim kurulu başkanı, büyük çaplı girişimci, büyük çaplı yatırımcı, yönetimde sorumluluk sahibi “2” ve “3” numaralar için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz aynı zamanda, daha önceden kalite dışında, iç denetim dışında başka sorumluluklar da taşımış olan, deneyimli kalite direktörleri ve şirket iç denetçileri için de yararlı olacaktır.

Eğitimimiz, orta ve alt seviye yöneticiler, yetkililer, sorumlular ve uzman düzeyindeki çalışanlar için hazırlanmamıştır. Bir üst seviye yönetim çalışmasıdır.

Eğitimimizin yararları neler olacaktır?

Eğitimimiz özünde şirketin var olma nedeni olan kâr, kârlılık ve sermaye birikiminin “nasıl”, nereye” ve “ne şekilde” yönlendirilmesi gerektiğinin tartışılacağı, interaktif, gerçek örnekler içeren bir çalışmadır.

Eğitimimiz konusunun “genel” veya “yüzeysel” işlendiği bir Power Point sunumu değildir, profesyonel Amerikan iş hayatı standartlarında bulunmaktadır.

İçerik:

Bölüm 1

• Konunun temel kavramlarına hızlı toplu bakış, kim hangisini nasıl tanımlıyor?

• Yönetim ve kalite kavramları

• Yönetimde kalite

• Yönetim ve kalite için ölçülebilirlik

• Maliyet ve yönetimin maliyeti

• Maliyet ve kalite

• Yatırım, yönetim için yatırım, kalite için yatırım, ölçümler?

• Yönetim için kalite yatırımında “geri dönüş” nedir, nasıl hesaplanır?

• Kalitesiz yönetim, maliyeti?

• Kalitesiz yönetim daha karlı ise?

• Yönetim ve “yaşam kalitesi”

• Ülke kalitesi kavramı doğru bir kavram mıdır?

• Düşündürücü örnekler

Bölüm 2

• Yönetimde kalite ve kalitesizliğin maliyeti için sayısal model

• Temel formül

• Yönetimde kalite kârlılığı nedir, nasıl ölçülebilir, yönetimde kalitesizlik ve kâr ilişkisi nasıl formüle edilebilir?

• Farklı sayısal deneme örnekleri

• Yönetimde kalite ve kalitesizlikte “fırsat maliyeti” kavramı ve hesabı

• Sayısal hesaplama tuzakları

• Yönetimde kalite ve kalitesizlik kimlere artı, kimlere eksi yazar?

Bölüm 3

• Yönetimde kalite ve kalitesizliğin “strateji” boyutu

• Stratejik kalite, stratejik maliyet ve stratejik yönetimsel maliyetsizlik nelerdir?

• Güncel Türkiye örnekleri

• Kısa güncel uluslararası örnekler

• Yönetim kalite ve kalitesizlik kavramları içindeki paradokslar

• Yönetimde kalite, kalitesizlik ve ciro faktörü

• Yönetimde kalite, kalitesizlik ile karlılık ve sermaye birikimi

• “Düz mantık” dışındaki dinamikler

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “kurumsallık”

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “profesyonellik”

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “marka” faktörü

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “insan malzemesi” faktörü

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “sürdürülebilirlik” faktörü

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “patron” faktörü

• Yönetimde kalite kalitesizlik ve “lider” faktörü

Bölüm 4

• Yönetimde kalite ve maliyeti ve kalite yatırımı kavramları nasıl ortaya çıkmıştır?

• Yönetimde kalite ve imalat kalite sistemleri ilişkisi

• Yönetimde kalite ve “toplam kalite” sistemi ilişkisi

• Yönetimde kalite kimin “davasıdır”?

• Ters sorularla yönetimde kalite ve kalitesizlik

• En en en stratejik soruların yanıtları ve “ters yanıtları”

• Yönetimde kalite ve kalitesizlik nelere benzetilebilir?

• Kaliteli olan ve olmayan yönetim nasıl ayrıt edilebilir?

• Bu ayrım nasıl değerlendirilmelidir?

Bölüm 5

• Yönetimde kalite ve kalitesizlik için geleceğe yönelik sorular;

• Kalite yöneticilerine sorular

• Kurumsalcılara sorular

• Profesyonel yöneticilere sorular

• Patronlara sorular

• Yönetimde kalite için bir şablon tasarımı yapılabilir mi?

• Şirkete özgü yönetimsel kalite düzeni için şablon oluşturma ipuçları

• Şablon üzerindeki dinamikler

• Şablon kullanım örnekleri

• SORULARLA TOPLU ÖZET

• Meraklılar için yönetimde kalite kalitesizlik konusunda ev değil “şirket” ödevleri

• Katılımcı katkıları tartışmalar

• Kapanış

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page