top of page

03 Nis Cmt

|

Webinar

Türbülansta Management Coaching

Katılım Bedeli: 490 TL+KDV | Eğitim, çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile şiddetli ve sarsıcı ortamlarda profesyonel yönetim becerilerini geliştirmek, yönetim konusunda yöneticinin kendisinin ve çalışma arkadaşlarının koçu olabilmesi ve geliştirme becerilerini kazanması için tasarlanmıştır.

Türbülansta Management Coaching
Türbülansta Management Coaching

Saat ve Yer

03 Nis 2021 09:30 – 13:30

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Şiddetli Sarsıcı Koşullarda Profesyonel Yönetim Becerileri Koçluğu

Eğitim, çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile TÜRBÜLANSTA normal olmayan “şiddetli ve sarsıcı” ortamlarda profesyonel yönetim becerilerini geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendisinin koçu olması ve sonra da gerekirse yakın çalışma arkadaşlarını, koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile etkilemesi ve geliştirme becerilerini kazanması için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk kısmında her yönetici için “olmazsa olmaz” nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmak / yönetmektir.

Eğitimin ikinci kısmında ise ÖZELLİKLE TÜRBÜLANS koşullarında “en sık gereken” yönetim becerilerini, KOÇLUK YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ ile geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir yöneticinin TÜRBÜLANS koşullarında en sık ihtiyaç duyacağı yetiler özetle;

- Sakin olabilmek, kalabilmek

- Hızlı değil çok hızlı insan ve iş idaresi, etkin organizasyon becerileri

- Kurallar, sınırlar dışında karar alabilmek

- Çok zor koşullarda motivasyonun mantığı, motive olabilmek

- Çok zor koşullarda “yönetim düzen, disiplini” kurabilmek ve sürdürebilmek

- Çok zor koşullarda “insan idaresi”

- Zihnen, manen ve ahlaken sağlam kalabilmektir

Eğitimimiz;

- Şirket sahipleri

- Profesyonel üst düzey yöneticiler

- Bu günlerde yani türbülans koşullarında yönetimi devir almak veya “el koymak” durumunda olan patron veya üst yönetici/adayları

- Aile şirketi yöneticileri (aile şirketi her an türbülansa girebilir)

- Türbülans koşullarında yönetim becerileri kazanmak veya yetkinleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, özellikle yönetici koçluğu (Executive Coaching) ve iş yönetimi (Business Coaching) koçlukları ile örtüşen çok amaçlı, çok özellikli bir çalışmadır.

İş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile online ve YÜKSEK HIZDA yapılacaktır. Katılımcıların sadece “izleyici” değil, farkında ve aktif olmaları gereken bir eğitimdir. PowerPoint sunumu yapılmayacak, katılımcıların etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk sertifika eğitiminde sunulanlar kadar koçluk yöntemleri sunulacağı için katılımcıların bir “yönetim koçluğu” defteri açmalarını tavsiye etmekteyiz.

İçerik

• Koçluk ve profesyonel yönetim olguları, temel süreçleri, benzer ve örtüşen yönleri ve kullanılan teknikler

• Yönetim / yönetici koçluğu için tavsiyeler

• Yönetimde “türbülans” ve özellikleri

En Gerekli Yönetim Becerileri/Yetkinlikleri Odağında;

• Planlama

• Organize erme

• Kadro kurma

• Yönlendirme

• Koordinasyon

• Kontrol

• Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini

• Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan çok amaçlı koçluk tekniklerine toplu bakış, tanıtım ve her beceri/yetkinlik için tavsiye edilen tekniklerin değerlendirilmesi (Yaklaşık 7 farklı koçluk tekniği)

En Sık Karşılaşılan Türbülans Problemleri Odağında;

• “Türbülansta yönetim” içine girmeden öğrenilmez, rahat bir ortam değildir, Türbülansta “yönetim dersi” nasıl çıkarılır? (kendinizi acil serviste gibi düşünmelisiniz)

• Türbülansta tavizsiz sonuç odaklılık ve yalın organizasyon, çok az adam, çok fazla iş nasıl çıkarılır? (uzaktan yönetim masallarına merakınız varsa size başka bir eğitim tavsiye edebiliriz)

• Türbülansta hızlı kadro değişimi, hızla dinamik ve gerekirse bordrolu olmayan kadro kurma nasıl yapılır?

• Hızlı eylem odaklı hızlı karar mekanizmaları nasıl kurulur?

•  Türbülansta her düzeyde “pozitif” moral ve motivasyon koçluğu gerekir, nasıl yapılır?

• Türbülansta tavizsiz müşteri ziyaret raporları nasıl alınır ve değerlendirilir?

• Türbülansta tavizsiz muhasebe disiplini nasıl sağlanır ve sürdürülür?

• Türbülansta stratejik “yedekleme “ plan ve operasyonları nasıl yapılır?

• Türbülansta şirket operasyon “kitabını” hızla baştan yazabilmek

• Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan çok amaçlı koçluk tekniklerine toplu bakış, tanıtım ve her beceri/yetkinlik için tavsiye edilen tekniklerin değerlendirilmesi (Yaklaşık 7 koçluk tekniği)

Türbülansta yönetim, bazı iş adamları, bazı iş kolları ve bazı zamanlarda bazı piyasalar için “istisna” değil, temel yaşam ve yönetim biçimi olmuştur. Seminerimizde eğitmenimizin geçmişte tanık olduğu benzeri deneyimler paylaşılacaktır.

Workitive Türkiye’nin bir özgün hizmeti olarak dileyen katılımcılarımız, TÜRBÜLANSTA YÖNETİM/YÖNETİCİ KOÇLUĞU ile ilgili gerek duyabilecekleri tüm konularda, eğitmenimizle çalışmayı izleyen günlerde, ücretsiz bir, iki danışmanlık/mentörlük sohbeti yapabileceklerdir. Normalde yüz yüze yapılan bu görüşme günümüz koşullarında ancak telefonla yapılabilecektir.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page