top of page

27 Şub Çar

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Management Coaching - Profesyonel Yönetim Becerileri Koçluğu

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Eğitim, etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile “profesyonel yönetim becerilerini” geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticiye önce kendisini, sonra da bağlı çalışanlarını geliştirebilme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır.

Management Coaching - Profesyonel Yönetim Becerileri Koçluğu
Management Coaching - Profesyonel Yönetim Becerileri Koçluğu

Saat ve Yer

27 Şub 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Amaç:

Eğitim, çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile “profesyonel yönetim becerilerini” geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticiye önce kendisini, sonra da bağlı çalışanlarını geliştirebilme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici için “olmazsa olmaz” nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bunlar planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme / kontrol ve bütçe yapma becerileridir.

Eğitimin ikinci bölümünde ise koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile profesyonel yöneticinin “en sık kullandığı” yönetim becerilerini geliştirme sunulacaktır. Profesyonel bir yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında problem çözme, yetki devretme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı ve çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor görünenlerle ilişki, proje yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici aynı zamanda bu becerileri astlarında da geliştirmek durumundadır.

Eğitim;

• Profesyonel yöneticiler,

• Üst yönetim adayları,

• Şirket sahipleri,

• Aile şirketi yöneticileri,

• Yönetici koçluğu veya iş yönetim koçluğu yapmak isteyen koçlar,

• Yönetici ve yönetim geliştirme konularında hizmet vermek isteyen NLP pratisyenleri ve

• Yönetim becerileri kazanmak veya yetkinleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, yönetici koçluğu (Executive Coaching) ve iş yönetimi (Business Coaching) koçlukları için bir ön koşul ve etkinlik çarpanıdır.

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek vakalar yardımı ile interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece izleyici değil, farkında ve aktif olmaları gereken bir eğitimdir. PowerPoint sunumu yapılmayacak, katılımcıların etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar koçluk yöntemleri (yaklaşık 20 farklı teknik) sunulacağı için katılımcıların sadece dinleyici olarak kalmamaları gerekmektedir.

İçerik:

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde

• Planlama

• Organize erme

• Kadro kurma

• Yönlendirme

• Koordinasyon

• Kontrol

• Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini

• Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme

En Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde

• Karar alma

• Problem çözme

• Yetki devir etme

• İletişim

• Zaman yönetimi

• Toplantı yönetimi

• Takım kurma

• Proje yönetimi

• Müzakere idaresi

• Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri

• Zor insanlara ilişki ve iletişim

• Basit insan idaresi

• Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri

• Yaratıcı düşünme için “Toplam 20 Ayrı Koçluk Tekniği”

(Teknikler tek tek tanıtıldıktan sonra her bir tekniğin uygulaması ayrı ayrı canlandırılacak ve katılımcılar canlandırmalarda etkin şekilde rol alacaklardır. Tekniklerin canlandırılmasında katılımcıların iş yerlerinde karşılaştıkları gerçek yönetim sorunları kullanılacaktır.)

• Profesyonel yönetici için “toplu özet”

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page