top of page

07 May Per

|

Webinar

Kariyer Yenileme ve Değiştirme Koçluğu

Katılım Bedeli: 425 TL+KDV | Normalleşme süreci başladığı zaman özellikle beyaz yaka olarak bilinen çalışanlar, şirketleri hangi ölçekte olursa olsun önemli bir kariyer krizi ile karşılaşacaklardır.

Kariyer Yenileme ve Değiştirme Koçluğu
Kariyer Yenileme ve Değiştirme Koçluğu

Saat ve Yer

07 May 2020 13:00 – 18:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Zor zamanlardan geçmekteyiz. Hemen hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünebiliriz. Normalleşme süreci başladığı zaman özellikle beyaz yaka olarak bilinen çalışanlar, şirketleri hangi ölçekte olursa olsun önemli bir kariyer krizi ile karşılaşacaklardır. Reel ekonominin 6 veya 12 ay geriye gidebileceği bir ortamda 2020 ücretleri ödenemeyecektir. Türk Tipi düşünürsek, 20 alana 8 veya 9, 10 alana 5 veya 4 teklif edilecektir. Bu teklifler kabul edilmek durumunda olacaktır zira seçenek belki 6 ay boyunca günde 40, ayda 1200 liradan daha az bir ödemeyi kabul etmek olacaktır.

Ondan sonrası da 6 veya 12 ay işsizlik olabilir.

O zaman, kariyer geliştirmek, yükseltmek ve hatta yenilemek MECBURİYET haline gelecektir, bu günün küresel koşullarında “tek kariyer”, ölümcül olmuştur. (Satış ve pazarlama pratiğinden tek ürün veya tek tip müşteri veya tek tip pazarın eşittir “son” olduğunu biliyoruz)

O halde bir profesyonel için yapılması “şart” olan iş mesleki/kariyer imkan ve kaynaklarına bakmak, gerçekçi olmak, kendi şirketi ve diğerlerini “doğru okumak”, hızlı akıllı kararlar almak olacaktır.

Özetle, bireysel düzlemde, kariyer düzleminde bir değil ikili, üçlü stratejiler “şart olacaktır.

Çalışmamızın birinci aşaması etkin koçluk yöntemleri kullanarak içe doğru gerçekçi ve derin bakış, ikinci aşaması dışa doğru bakış için “iyice” donanmak ve üçüncü aşaması da gene etkin koçluk yöntemleri ile “dışa dönük kariyer” hareketleri imkanı sağlamak olacaktır.

Bu amaçla, hızla yaklaşık 17 tane koçluk tekniğini ve kariyer yenileme odağında NASIL KULLANILACAKLARINI çalışacağız.

Fakat Workitive olarak bu çalışmanın bir “sihirli değnek” olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle benzer eğitimlerden radikal bir şekilde ayrılarak, dileyen katılımcılarımıza yeni kariyer yol veya projelerinde, kendilerini güvende hissetmeleri için, ayda 2 saat kadar veya 15 günde 1 saat kadar, ücretsiz kariyer koçluğu desteği vereceğiz. Bu desteğimiz dileyenler için 2 ay kadar sürecektir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu destek duruma göre randevulu telefon veya internet ortamında olacaktır.

Çalışmamız yüksek hızda yapılacaktır. Ayrıca bir doküman verme imkanı olmayacaktır. Bu nedenle katılımcılarımızın özenle not almasını hatta daha sonra da kullanacakları bir defter edinmelerini istiyoruz. Katılımcı soruları her bölüm sonunda ZOOM araçları ile alınacak tüm sorular yanıtlanmadan online seminer bitirilmeyecektir.

İçerik

• Katılımcıların kendilerini kariyer odaklı çok kısa tanıtımları

• Koçluk tanım ve sürecine hızlı şematik bakış

• Koçluk süreci ile iş hayatı ve yönetim süreçleri arasındaki çok çarpıcı ilişkilerin şematik gösterimi

• Koçluk gözlükleri ile kariyer gelişimi için gerekli “davranış biçimi”

• Birinci Çember, İçe Bakış

- Teknikler;

- Nedir bu Gestalt? Gestalt 1 tekniği

- Gestalt 2 tekniği

- Gestalt model tekniği

- Benzetim tekniği

- Kaynak/batak şeması tekniği

- Sihir dükkanı tekniği

- Arma tasarım tekniği

Bu bölümde katılımcılarımıza her teknikten sonra yaklaşık 3 dakikalık uygulama süresi verilecektir. 

• İkinci Çember, Dışa Bakış

- Teknikler;

- Büyük resim tekniği

- Mayın tarlasından çıkış tekniği

- USP tekniği

- Zaferleriniz tekniği (başka bir amacı da var)

- Yarınki büyük resim tekniği

- Bireysel stratejik analiz tekniği

Bu bölümde de katılımcılarımıza her teknikten sonra yaklaşık 3 dakikalık uygulama süresi verilecektir.

• Üçüncü Çember, Dışa Dönük Kariyer EYLEMLERİ için

- Teknikler;

- Silecek tekniği

- Olumlama tekniği

Birkaç dakika uygulama süreleri verilecektir

- Yardımcı koçluk dışı tekniklerden örnekler;

- Motivasyon, moral, spiritüalizm

- Koçluk teknikleri uygulama ve “hayata geçirme” için Kaisen tekniği

• Çemberlerin Üstünden

- Kariyer ve psikolojik profiliniz

- Harita ve pusula tekniği. Bu teknik çalışmanın en önemli kısımlarından bir tanesidir, kariyer için yol gösterici çok sade ve yaşam boyu kullanabileceğiniz bir basit şema çizilecektir ki “kariyer haritanız” için ve “kariyer pusulanız” için çok önemli olacaktır.

Dileyen katılımcılarımız bireysel haritalarını (özel olduğu için) eğitimden sonra yorum ve tavsiyeleri için eğitmenimizle paylaşabileceklerdir. Ek bir ücret söz konusu olmayacaktır.

- Şimdi KARİYER STRATEJİNİZi oluşturmaya başlıyoruz 

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page