top of page

07 Şub Per

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Yaratıcılık Odaklı SWOT Analizi

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | SWOT mantığını anlarsanız her yerde kullanabilirsiniz. Amacımız İK profesyonellerine bir sürü işlevsiz uygulama yerine, tüm kariyerleri boyunca rahatlıkla kullanabilecekleri bir yaratıcılık tekniğini İK odağında, hızla, Türkiye örnekleri ve dersleri ile sunmaktır.

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Yaratıcılık Odaklı SWOT Analizi
İnsan Kaynakları Süreçlerinde Yaratıcılık Odaklı SWOT Analizi

Saat ve Yer

07 Şub 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Amaç:

SWOT analizi herkesin duyduğu, hemen hiç kimsenin şirketinde yapma fırsatı bulamadığı, sonuçlarını şirketin hangi etkinliğine nasıl bağlayacağını bilemediği etkin bir yöntemdir.

İK odaklı SWOT analizleri ise, İK sorumluluğu olan her düzey uzman ve yönetici için kullanmayı biliyorlarsa, müthiş etkin araçlar veya “silahlardır”. Bu kadar basit ve etkin bir yöntemin İK da neden hemen hiç kullanılmadığını anlamak güçtür.

SWOT mantığını anlarsanız her yerde kurabilir ve kullanabilirsiniz. SWOT analizleri yaratıcılık için paha biçilemez önemde bulunmaktadır. Amacımız, İK profesyonelleri için bir sürü işlevsiz uygulama ve kuru laf yerine, bundan böyle tüm kariyerleri boyunca rahatlıkla kullanabilecekleri bir yaratıcılık tekniğini İK odağında, hızla, pratik Türkiye örnekleri ve dersleri ile sunmaktır.

Bu program;

Bugüne kadar kapsamlı ve UYGULAMALI bir İK eğitimi alma fırsatı bulamayanlar,

Anahtar İK tekniklerini kullanılabilir halde görmek isteyenler,

İK kadrolarına bir türlü pratik etkinlikler yaptıramayanlar,

Sıfırdan İK kadrosu kurmak isteyenler,

İK kararlarını pratikte hızla, düzenli almak isteyenler,

Türk Tipi İK hatalarından bıkmış ve usanmış olanlar,

İK kariyerlerinde kullanılabilir SWOT analizi ve yaratıcılık teknikleri ile aralardan sıyrılmak ve yükselmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz niteliği gereği tümüyle interaktif, ilginç ve gerçek örnek olayların, ilginç ancak uygulanabilir deneyimlerin sunulduğu bir çalışmadır, bir PowerPoint oynatımı değildir.

İçerik:

Arka Plan Bilgilendirme

• SWOT analizi, kaynakları, yapma kuralları, dikkat edilmesi gerekenler, kullanım alanları

• İK SWOT analizleri için kısa şematik çerçeve kurgu,

• Pratikte yaratıcılık tekniklerine toplu bakış, temel 7 teknik

• Akılda kalıcı örnekler

Ön Plan Yaratıcı Uygulama Teknikleri

• İş Görüşmelerinde Yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; aday görüşmelerinde yaratıcı SWOT analizi kullanımı

• Analiz içinde analiz; son görüşmeler için yaratıcı SWOT analizi kullanımı

• Psikoloji Odaklı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; adaylar için yaratıcı SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; çalışanlar için yaratıcı SWOT analiz kullanımları

• Görev Yapılandırma Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• İK burada başlar ve biter

• Varyasyonlar

• Oryantasyon Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Yaşamsal önemi

• Örnekler

• Ücret Yönetimi Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; iş değerleme odaklı SWOT analiz kullanımları

• Sendika İlişkileri ve TİS için yaratıcı SWOT analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; sendikal ilişkiler için yaratıcı SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; sendikal müzakere için yaratıcı SWOT analiz kullanımları

• Çalışan Memnuniyeti ve Şikâyetler Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; çalışan memnuniyeti için SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; çalışan şikâyet yönetimi için SWOT analiz kullanımları

• SWOT öncesi çok önemli yönetim organizasyon uyarıları

• Eğitim Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; eğitim ihtiyaçları için SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; eğitim etkinliği için SWOT analiz kullanımları

• İK Odaklı Şirket İçi İletişim Amaçlı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; şirket içi İK ilişkileri için SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; yönetimsel ilişkiler için SWOT analiz kullanımları

• Analiz içinde analiz; şirket içi kurumsal İK iletişimi için SWOT analiz kullanımları

• Şirket/Kurum Motivasyon Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Ön bilgi; motivasyon

• Analiz içinde analiz; bireysel düzeyde SWOT analiz kullanımı

• Analiz içinde analiz; grup düzeyinde SWOT analiz kullanımı

• Analiz içinde analiz; şirket/kurum düzeyinde SWOT analiz kullanımı

• Analiz içinde analiz; diğer düzeylerde SWOT analizleri kullanımı

• Disiplin/Disiplin Düzeni Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; kurumsal düzeyde

• Analiz içinde analiz; operasyon/uygulama düzeyinde

• Analiz içinde analiz; bireysel ve vicdani/ahlaki düzeyde

• Yasal İK (Personel) Mükellefiyetleri Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Analiz içinde analiz; iş güvenliği

• Analiz içinde analiz; iş hukuku

• Analiz içinde analiz; iş “gugukları”

• İK Bölümü (müdürlüğü/direktörlüğü/takımı/kabilesi) İç İşleyiş, Düzen ve Performansı Odaklı YAŞAMSAL yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Dur İK! SWOT öncesi kritik kontrol listesi

• Şirkete özel İK SWOT analiz şablonu geliştirme kural ve ipuçları

• Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Tipik performans değerlendirme sanrıları için SWOT analizi

• Ciddi performans değerlendirme işleri için SWOT analizleri

• Atipik performans değerlendirme işleri için “m” analizi!

(sadece, patroniçenin “maaşlı” yoga yoldaşları, patronun saz heyetinin “maaşlı” sazendeleri olan yerler içindir)

• Yönetim ve Özellikle Üst Yönetim ile İK Ahalisi Arasında İletişim Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Teşhis odaklı SWOT analizi

• Prognoz odaklı SWOT analizi

• İK Stratejileri Belirleyen Ancak İK Üstü Şirket Stratejiler Odaklı yaratıcı SWOT Analiz Kullanımları

• Strateji düzeyi için SWOT olgusu

• Felsefe düzeyi için SWOT olgusu

• Fantezi düzeyi için SWOT olguları; kariyer planı

• İK Uzman ve Yönetmeni Hanımlar ve Beyler, Bizatihi Sizin İK Odaklı yaratıcı SWOT analiziniz veya analizleriniz

• Analiz içinde analiz; pratikte yetkinlik odaklı bireysel İK SWOT analizi

• Analiz içinde analiz; pratikte kendi kariyeriniz ya da “can güvenliğiniz” için İK SWOT analizi

• Yaratıcılık İçin Yaratıcılık Tekniği

• Örnekler

• Kısa toplu değerlendirme

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page