top of page

27 Ara Cum

|

DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe

Akıllı Stok Yönetimi

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Stok bir şirketi batırıp çıkarabilecek konumdadır ancak çoğu kez şirkette sahibi ya da yöneticisi dahi net değildir.

Akıllı Stok Yönetimi
Akıllı Stok Yönetimi

Saat ve Yer

27 Ara 2019 09:30 – 17:00

DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe, Esentepe, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Bizde stok deyimi basmakalıptır. Birçok firmada ve eğitimde “depo ve stok” yönetimi diye ifade edilir ancak ikisi çok farklı konulardır. Stok bir şirketi batırıp çıkarabilecek konumdadır ancak çoğu kez şirkette sahibi ya da yöneticisi dahi net değildir.

Her stok depoda durmaz, her depo stok için değildir. Şirket dışında stoklar vardır, yurt dışında stok olabilir, satış ve dağıtım kanallarında stoklar vardır, sanal stoklar, kaydî stoklar, deposuz stoklar olabilir. İş hayatında, görünmeyen “de facto” stoklar da olabilir. Depo yönetimi de ciddi bir iştir fakat depo yöneten genelde stok yönetenden “milyon” kilometre uzaktadır. 

Stok denilen (İngilizce’de hem “stock” ve hem de “inventory” olarak anılır) olgunun, satış, satış/CRM, muhasebe, hukuk, pazarlama, ticaret, finans, imalat/üretim, lojistik, satın alma, tedarik zinciri, operasyon, planlama/bütçe, işletme/fabrika yönetimi, şirket yönetimi ve nihayet stratejik yönetim boyutları vardır, bir tanesini atlarsanız yönetemezsiniz.

Eşittir karlılığınız azalır.

Akıllı stok yönetimi, mizana bakarak yapılır. Mizan okuryazarı değilseniz etkin stok yönetimi yapamazsınız. 

Stok yönetimi laf değil, işletme matematiği gerektirir.

Bu program kâr ve kârlılık için etkin stok yönetimi gerekliliği bilincinde olan ve şirket, işletme/fabrika, yatırımlarını bir bütün olarak görmek isteyen;

• Şirket yöneticileri, iş sahipleri, yatırımcı ve girişimciler

• Şirket üst yönetimleri

• Fabrika, işletme, tesis, şantiye yöneticileri

• Satış, pazarlama, muhasebe/mali işler, ticaret, satın alma yöneticileri

• Stratejik yönetim, iş geliştirme yöneticileri için tasarlanmıştır.

Çalışmamız sonuç odaklı, çok yönlü, bol örnekli, pratik bir uygulama çalışmasıdır. Bir PowerPoint söyleşisi değildir.

Katılımcılarımızı soruları, varsa stok yönetim konuları ile gelmeye ve not almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır.

İçerik:

• Stok tanımı ve stokun matematik modeli

• Çok basit ve çok önemli bir çizim

• Bilinen beylik stok türleri nelerdir?

• Alışılmamış stok türleri nelerdir?

• Stok yerleri nelerdir?

• Stok analizinde temel sayısal yöntem nedir?

• Çok önemli, çok yönlü sayısal stok analiz yöntemi

STOK YÖNETİMİNİN YÖNLERİ

• Stok ile işletme fonksiyonları ilişkisi nasıl kurulmalıdır?

(satış, pazarlama, kanal yönetimi/ticaret, muhasebe/finans, satın alma/tedarik zinciri, operasyon/ lojistik, planlama/bütçe, üretim/imalat, fabrika/şirket yönetimi, üst yönetim/stratejik yönetim)

• Çok yönlü değişik örnekler

• Stok yönetiminde teknoloji kullanımı

• Sık karşılaşılan stokla ilgili deyimlerin hızlı analizi; (Stok eritme, stok tutma birimi (SKU), stokta fire, stok ve spekülasyon, stoksuz kalma, acil durum stokları, askeriyeden çok önemi stok kavramları, “due diligence” konusu ve stok)

MİZAN VE STOK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

• Mizan, kısa tanım, önem, YAŞAMSAL ÖNEMİ, gerçek bir mizan üzerinde çok hızlı örneklemeler

• Stok Yönetiminin tüm yönlerinin mizanda yerleri ve takip yöntemi

• Kısa, çarpıcı örnekler

STOK YÖNETİMİNİN ESASLARI, KURALLARI

• En az 7 başlı olan stokun gerçek sahibi, yöneticisi kim/kimler olmalıdır?

• Stok yönetiminde “organizasyon” nasıl olmalıdır?

• Stok yönetiminde ilişkiler ve iletişim nasıl sağlanmalıdır?

• Stok yönetiminin OLMAZSA OLMAZI “KOORDİNASYON” nedir?

• OLMAZSA OLMAZ 7 KOORDİNASYON KURALI

• Stok yönetimi nasıl yapılmalıdır?

• Temel 7 kural, önemli 17 ayrıntı

• Tedarik zinciri stokları yönetimi nasıl olmalıdır?

PRATİKTE TEK SAYFALIK STOK RAPORLARI NASIL OLMALIDIR?

STOK YÖNETİMİNİN PRATİK MATEMATİĞİ

• Stok yönetimi için kullanılan sayısal teknikler (yöneylem araştırma teknikleri) nelerdir?

• En sık kullanılan 7 tekniğin çok kısa kavramsal tanımları ve iş hayatında kullanım örnekleri

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page