top of page
Dr. MURAT
KOÇ
Dr. MURAT KOÇ

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bölümünde yüksek lisans, 2011 yılında da aynı alanda doktora eğitimini tamamlamıştır.

 

2000 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi İnceleme elemanı olarak göreve başlamış,  2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansı’nda iç denetçi olarak görev almış olup, 2013 yılında uluslararası bir denetim firmasında Kıdemli Vergi Müdürü olarak görev almıştır. 2014 yılından itibaren de VDD bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak ortaklık yürütmektedir. Üretim, hizmet ve ticaret firmalarının denetimleri ve muhasebe sistemlerinin organizasyonu, vergi davaları, uyuşmazlıklar ve Vergi Mevzuatları konularında deneyim ve bilgi sahibidir.

 

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi ve Kamu Bütçesi derslerini vermektedir.

bottom of page