top of page

02 Şub Sal

|

Webinar

Uygulamalı Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Katılım Bedeli: 2000 TL+KDV | Programda insan kaynakları süreçlerinin kurulması, personel özlük isleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesi, insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasının sağlanması konuları ele alınacaktır.

Uygulamalı Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
Uygulamalı Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Saat ve Yer

02 Şub 2021 19:30 – 04 Mar 2021 22:30

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Program:

2 - 4 Şubat

9 - 11 Şubat

16 - 18 Şubat

23 - 25 Şubat

2 - 4 Mart

10 Gün | 30 Saat.

Eğitimin Amacı

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukukunu temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktır.

Programda İnsan Kaynakları Yönetimi’nin tanımı, önemi, kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar incelenecektir. İnsan Kaynakları süreçlerinin kurulması, personel özlük isleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve iş mahkemelerinde işletme gücünün arttırılması, firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasının sağlanması, İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması, kanunlar kapsamında ve kurumsallaşma sürecinde İnsan Kaynakları departmanlarının geliştirilmesi ve süreçlerin kurulmasının sağlanması konuları ele alınacaktır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

• İnsan kaynakları yönetiminin tanımı,

• İnsan kaynakları yönetiminin amaçları nelerdir?

• İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi,

• İnsan kaynakları yönetimin temel ilkeleri nelerdir?

• İnsan kaynakları yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?

• İşletmelerin vizyon, misyon, stratejik hedefleri nelerdir?

• İnsan kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?

• İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak yapılması,

• Organizasyon şeması oluşturulması

• İnsan kaynakları faaliyetlerinin maliyetlerin izlenmesine ilişkin Örnekleri nelerdir?

• İş gücü genel envanteri

• İş gücü beceri envanteri,

• Personel değişim oranı,

• Personel Devamsızlık oranların hesaplanması

• Yeniden yerleştirme şemaları

• Tüm insan kaynakları performans göstergelerin uygulamalı olarak yapılması

• İnsan kaynakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması,

• İnsan kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması,

• İnsan kaynakları profesyonellerinin yeni yetkinlikleri nelerdir?

• İnsan Kaynakları denetiminin temel konuları nelerdir?

• İnsan kaynakları Yöneticilerinin Rolleri nelerdir?

• Örnek vaka çalışmaları

İş Analizi, Görev Tanımı ve İş Dizaynı

• İş Analizi nedir? Amaçları nelerdir?

• İş Analizi Anket formu oluşturulması ve uygulamaları nelerdir?

• İş Analizinden Elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?

• İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?

• İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?

• İş Akışı Şeması nedir?

• İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri, iş analizi nasıl olmalıdır?

• Görev Tanımı nasıl oluşturulmalıdır?

• Görev Tanımları içeriği nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

• İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?

• İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?

• İş Dizayn Teknikleri nelerdir?

• İş Dizaynının iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

Personel Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

• İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi

• İş gören bulma teknikleri nelerdir?

• İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi

• Mülakat nedir?

• Personel seçiminde Mülakat Yöntemleri nelerdir?

• Kurgusuna göre mülakat türleri nelerdir?

• İş görüşmeciye düşen görevler nelerdir?

• İş görüşmelerinde soru türleri nelerdir?

• İşe alımlarında kullanılan test Uygulamaları nelerdir?

• İşe alım uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?

• Mülakat Unsurları nelerdir?

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi

• Performans Değerlendirme nedir?

• Performans Değerlendirme süreci amaçları ve kullanım alanları nelerdir?

• Performans Yönetim sistemi nedir?

• Performans değerleme süreci nasıl belirlenir?

• Performans değerleme yöntemleri nelerdir?

• Uygulamalı olarak performans değerleme sisteminin kurulması

• Performans Değerleme sonuçlarının kontrol aşamaları nelerdir?

• Performans değerleme sonuçlarının analiz edilmesi,

• Performans değerleme prosedürlerinin oluşturulması,

• Örnek vaka çalışmaları

• İş mahkemelerinde performans değerlendirmesinin önemi

Eğitim ve Geliştirme

• Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?

• Eğitim Yönetimi süreci,

• İşletmelerde Eğitim ve Geliştirmenin amaçları,

• İşletmelerde yıllık eğitim planlamasının oluşturulması

• Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları

• Eğitim Prosedürünün hazırlanması

• Eğitim bütçesinin hazırlanması

• Oryantasyon eğitim süreçleri

• İşbası eğitim ve İş dışı eğitim Yöntemleri

• Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlaması ve raporlanması

• Kişi başı eğitim olanların hesaplanması ve personel gelişim süreci

• Örnek Vaka çalışmaları

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

• İş değerlemesinin Tanımı ve amaçları

• İş değerleme süreçleri nelerdir?

• İş değerleme yöntemleri nelerdir?

• İşletmelerde iş değerleme nasıl yapılır?

• Ücret yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir

• Ücretlemede güdülen Amaçlar nelerdir?

• İş değerlemesinin ücret Yönetimine etkileri nelerdir?

• İş değerlemede faktör ve derecelerin puanlandırılma aşamaları nelerdir?

• İşletmelerde ücret yönetimi sisteminin kurulması

• Ücretlendirmenin oluşum süreci

• iş değerlemesine göre ücretleme tablosu ve bantların oluşturulması

• Öneri sistemi prosedürünün oluşturulması ve verimlilik esasları hakkında yapılacak çalışmalar?

Kurum Kültürü ve Kariyer Yönetimi

• Kariyer ve Kariyer Planlama kavramı

• Kariyer Hedefleri

• Kariyer Yaşam aşamaları nelerdir?

• İşyerinde kariyer aşamaları ve süreçleri

• Organizasyon açısından kariyer gelişimi

• Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri

• Kurum kültürü nedir?

• Güçlü bir Kurum kültürü Oluşturmak için neler yapılmalıdır?

• Kurum kültürü temelinin boyutları nelerdir?

• Çalışan memnuniyet anketi nedir?

• Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?

• Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

• Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Bordrolama Uygulamaları

• Puantaj nedir?

• Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir?

• Çalışma türleri nelerdir?

• Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

• İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.

• Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.

• İşveren maliyetlerin hesaplanması.

• Brütten Nete – Netten Brüte-

• Normal çalışanların bordro hesaplaması,

• Emekli çalışanların bordro hesaplaması,

• Teşvikli çalışan personelin bordrosu,

• Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,

• Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,

• SGK tavanını aşan personelin bordrosu,

• Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,

• Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

• SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,

• Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?

• Gelir vergisi matrahı oranlarının bordroya uygulanması

• Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucuna etkisi.

• Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.

• Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

• Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.

• Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?

• İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.

• Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.

• Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.

• Yıllık ücretli izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

• Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page