top of page

03 Şub Cmt

|

Webinar

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV | Bordro işlemleri, çalışanların maaşlarının ve sosyal haklarının hesaplanması, düzenlenmesi ve ödenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle bordrolama eğitimi, işverenler, muhasebe ve insan kaynakları profesyonelleri için oldukça değerli bir eğitimdir.

Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı
Uygulamalı Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı

Saat ve Yer

03 Şub 2024 10:00 – 04 Şub 2024 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 6490 TL+KDV

3 Şubat 2024 | 10:00 - 16:00

4 Şubat 2024 | 10:00 - 16:00

2 Gün | 12 Saat

Amaç:

Bordro işlemleri, çalışanların maaşlarının ve sosyal haklarının hesaplanması, düzenlenmesi ve ödenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle bordrolama eğitimi, işverenler, muhasebe ve insan kaynakları profesyonelleri ve diğer ilgilenenler için oldukça değerli bir eğitimdir. Bordrolama eğitimi katılımcılara bordro işlemlerini doğru ve yasalarla uyumlu bir şekilde yapma becerisi kazandırır.

Eğitimin Kapsamı:

• 2023 Yılı Bordro Parametrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Tüm Konular

• Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları

• İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

• Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması

• Personel Yönetiminin Tüm Süreçlerinin Yargıtay Kararlarına Göre Şekillendirilmesi

• SGK Ve İŞKUR Tarafından Sağlanan Tüm Teşvikler ve Süreçleri

• Son Dönemlerde Yayımlanan Genelgeler ve Personel Yönetimine Etkileri

• Personel Özlük İşleri Denetimlerine Hazırlanma ve Aksiyonları

• Güncel Özelgelerle Şekillendirilmiş Bordrolama Süreçlerin İşlenmesi

• İleri Bordrolama Teknikleriyle Elle Bordrolama Süreçleri Ve Kontrol Aşamaları

• İşletmelerde Yapılan Bordrolama Hataları ve Vaka Çalışmaları İle İşlenmesi

• Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamalarında Oluşabilecek Hatalar

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Tüm Yasal Bildirimler

• Hukuku Dokümanlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

• Uçtan Uca Bordrolama Sürecinde Yapılan Hatalar ve Yanlış Uygulamalar

Bu program insan kaynakları profesyonellerinin sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği:

Personel Yönetiminin İş Mahkemeleri Süreçlerine Etkisi

• Personel özlük dosyası nedir?

• Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?

• Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?

• Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi

• İnsan kaynakları özlük İşlerinin planlanması ve aksiyonların alınması

• İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması

• Son yıllarda değişen mevzuatların özlük işleri süreçlerine dâhil edilmesi

• İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması

•  Yasal süreçlere uygunluk ve denetimler

• Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlar çerçevesinde nasıl yapılır?

Personel Özlük İşlerinin Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları

• Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

• Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması

• Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İnsan Kaynaklarına etkisi

• Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

• Ayni yardımlar bordro hesabına nasıl dâhil edilmelidir?

• Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları

• Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri

• İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

• Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.

• Personel borçlarının ve İcra Kanunlarının takip edilmesi

• İş Kanunu ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?

• Bordro hataları tespiti, vergi sigorta eksiklerinin denetimi

İnsan Kaynakları İle Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi

• 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi

• 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri

• 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması

• Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler

• EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?

• Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.

• İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan uygulamalar

• İşyeri açılışı ve bildirimi

• Personel işsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?

• SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?

• SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar

• Kıdem ve İhbar tazminatı nedir?

• Kıdem Tazminatının verilme şartları nelerdir?

• Kıdem ve ihbar tazminat hesabına esas olacak günlük ücret

• Kıdem tazminatı hesabına dâhil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir?

• Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?

• Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz izinin önemi

• SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular

• Primler ve prim belgeleriyle hükümlere ilişkin sorunlar

• SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşın itiraz süresi ve zaman aşımı

• İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi, vergi ödemeleri

• İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri

• Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

• Kısmı sürelerde Yıllık ücretli izine ilişkin uygulamalar nelerdir?

Hesap Makinesi ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplanması

•  Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir?

•  Bordro nedir?

•  Puantaj nedir?

•  Puantaj nasıl hazırlanır?

•  Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar dikkat edilerek hesaplanmaktadır?

•  Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?

•  İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

•  Yapılan bordroların ve İcmal Bordro listelerinin kontrol edilmesi

•  İşveren maliyetlerinin hesaplanması

•  İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?

•  Normal çalışanların bordro hesaplaması,

•  Emekli çalışanların bordro hesaplaması,

•  Teşvikli çalışan personelin bordrosu,

•  Gelir vergisinden muaf ödemeler nelerdir?

•  Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?

•  Engellilik indirimi alan personelin bordrosu

•  Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu

•  Sendikalı çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu

•  Tazminat ve Yardımlar istisnalarına bordroları nasıl yapılmalıdır ?

•  SGK Primi ve Gelir vergisi istisnalarına uygun bordro hazırlanması

•  Yemek yardımı(kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu

•  SGK tavanını aşan personelin bordrosu

• Puantaj takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?

• Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları

• Gelir vergisi matrahı oranlarının bordro uygulamaları

• Kümülatif gelir vergisi matrahı ücretin hesaplanmasını nasıl etkiler?

• Birden Fazla Vergi dilimine yönelik gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır?

• İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Eğitimde hesap makinası ile bordro yapılacak ve tüm katılımcılara bordro süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.

Eğitim Süresi: 12 Saat

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page