top of page

15 Oca Cmt

|

Webinar

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi

Katılım Bedeli: 890 TL+KDV | Stratejik insan kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır.

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi
Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi

Saat ve Yer

15 Oca 2022 10:00 – 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Katılım Bedeli: 890 TL+KDV

Programın Amacı:

Stratejik İnsan Kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır.

• İnsan Kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi İhtiyaç duyulan yetenekleri tespit etme,

• Optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme,

• Şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma,

• Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacaktır.

• İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimi ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlayacaktır.

• İnsan Kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması, çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlayarak, sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır.

• İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek işletme için yatırım ve karlılık getirir.

• Dijital dönüşümün İnsan kaynakları süreçlerine entegre yönetimi.

İçerik:

• İK Analitiği Nedir?

• İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar nelerdir?

• İnsan kaynakları Açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak.

• İş gücü devir oranının maliyet açısından değerlendirilmesi

• Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak.

• Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?

• Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?

• Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirme süreçleri nelerdir?

• Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?

• Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?

• Beş düzeyde Yatırım Karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?

• İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?

• Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?

• Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?

• İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?

• Genel envarterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?

• İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?

• İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi detayları ile birlikte uygulamaları olarak anlatılacaktır.

• İnsan kaynakları ölçümlerin yapılması işletmelerde verimliliğin sağlanması için tüm aksiyon, yıllık hedeflerinin belirlenmesi

• Ücret yönetimine ilişkin ölçümlerin örnekleri nelerdir?

• Devir oranının hesaplanması

• İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması

• Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması

• Devamsızlık oranların hesaplaması

• Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?

• Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?

• İş kazası oranı nasıl hesaplanmalıdır?

• Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?

• Kişi başı eğitim oranların hesaplanması

• Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması

• İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.

• Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.

• Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.

• İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması

• İş gücü ihtiyacı raporlanması

• Kaynağa göre işe alma maliyeti raporlanması

• Boş olan pozisyonun doldurulma süresi ile ilgili raporlanması

• Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması

• Çalışan sayıları ve demografik bilgilerinin raporlanması

• Yedek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması.

• İş gören maliyetlerinin hesaplanması

• İşten çıkış oranlarının hesaplanması ve raporlanması

• Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm İK metrikleri raporlanması

• Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm İK metrikleri raporlanması

• İnsan Kaynakları finansal raporlamaları

• Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması

• İnsan kaynakları iş hukuku davalarının raporlanması

• Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

“Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar. Ölçemezseniz, anlayamazsanız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol edemezseniz, geliştiremezseniz.”

James Harrington

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page