top of page

19 Oca Cmt

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği ve Verimlilik Yönetimi

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Stratejik insan kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır.

Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği ve Verimlilik Yönetimi
Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği ve Verimlilik Yönetimi

Saat ve Yer

19 Oca 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir

Amaç:

İnsan kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi ve ihtiyaç duyulan yetenekleri tespit etme, optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme, şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacaktır. İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimi ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlanacaktır. İnsan kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlayarak sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır. İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek işletme için yatırım ve karlılık getirir.

İçerik:

• İK analitiği nedir?

• İK analitiğinin temelini oluşturan kavramlar nelerdir?

• İnsan kaynakları açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak,

• İş gücü devir oranının maliyet açısında değerlendirilmesi,

• Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak,

• Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?

• Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?

• Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirilme süreçleri nelerdir?

• Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?

• Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?

• Beş düzeyde yatırım karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?

• İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?

• Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?

• Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?

• İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?

• Genel envanterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?

• İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?

• İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerinin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi,

• İnsan kaynakları ölçümlerinin yapılması,

• İşletmelerde verimliğin sağlanması için tüm aksiyon ve yıllık hedeflerin belirlenmesi,

• Ücret yönetimine ilişkin ölçümlerin örnekleri nelerdir?

• Devir oranın hesaplaması,

• İşten ayrılış anketlerinin raporlanması ve aksiyon alınması,

• Personel çıkış ve bağlılığı metriklerinin raporlanması,

• Devamsızlık oranlarının hesaplanması,

• Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları,

• Devamsızlık oranının işgücü kaybına yansımaları,

• İş kazası oranı nasıl hesaplanmalıdır?

• Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?

• Kişi eğitim oranlarının hesaplanması,

• Eğitim değerlendirme oranlarının hesaplanması,

• İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci,

• Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci,

• Ek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması,

• İş yükü ve işgücü analizi raporlanması,

• İş gücü ihtiyacı raporlanması,

• Kaynağa göre işe aşma maliyeti raporlanması,

• Boş olan pozisyonun doldurulma süresi ile ilgili raporlaması,

• Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması,

• Çalışan sayıları ve demografik bilgilerin raporlanması,

• Yedek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması,

• İş gören maliyetlerinin hesaplanması,

• İşten çıkış oranlarının hesaplanması ve raporlanması,

• Eğitim, organizasyon, gelişim ve yetenek yönetimi metriklerinin raporlanması,

• Kariyer planlaması ve yedekleme planlama metriklerinin raporlanması,

• İnsan kaynakları finansal raporlamaları

• Ücret finansal ve maliyet metriklerinin raporlanması,

• İnsan kaynakları iş hukuku davalarının raporlanması,

• Çalışan bağlığı ve memnuniyeti raporu aksiyon planları.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page