top of page

14 Şub Cum

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Üst Düzey Yöneticiler için Mizan Odaklı Yönetim

Katılım Bedeli: 799 TL+KDV | Eğitimde yönetim için en gerekli muhasebe raporları arasında bulunan, kar-zarar ve bilançonun kaynağı olan mizanın yönetici tarafından nasıl okunacağı, mizan bazında takip, kontrol ve kararların nasıl alınabileceği gerçek mizan örnekleri kullanılarak gösterilecektir.

Üst Düzey Yöneticiler için Mizan Odaklı Yönetim
Üst Düzey Yöneticiler için Mizan Odaklı Yönetim

Saat ve Yer

14 Şub 2020 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Amaç:

Arapçada denge anlamına gelen “mizan” bir şirketin röntgen veya MR çekimidir. Röntgen veya MR yalan söylemez. Üzerinde oynanırsa ya belli olur ya da ikinci çekimde gerçek ortaya çıkar.

Mizan muhasebe hesap planı denilen, tek düze ancak şirketin amaçlarına göre şekillenebilen bir düzende oluşur.

Türk tipi şirkette yönetimin tasarladığı organizasyon ile muhasebe organizasyonu çoğu kez örtüşmez ve yönetim - organizasyon yapısı resmi kayıt düzeninden kopuk kalır.

Bu nedenledir ki;

- Çok büyük ve senelerin şirketlerinde muhasebe kaçak ve usulsüzlüklerine sık rastlanır,

- Milyon dolar verilen ERM sistemleri muhasebeden ve denetimden kopuk kalır,

- Şirketin belleği olan veri bankalarının düzeni ile muhasebe düzeni kopuk kalır,

- Yüz binlerce veya milyon dolarlık bilgisayar sistemleri dururken Excel ile muhasebe kaynaklı olmayan raporlar hazırlanır

Oysa muhasebe hesap planı esnekliklerini bilen, kendi şirketinin muhasebe hesap planına hâkim ve mizan okuryazarlığı olan bir yönetici, şirketini dilediği gibi AVUCUNUN İÇİNDE sorunsuz yönetebilir, şirket organizasyonu ile muhasebe hesap organizasyonunu tam çakıştırabilir, neredeyse % 100 muhasebe kontrolü sağlayabilir, kârına kâr katarken, milyonlarca lira da tasarruf ve kazanç sağlar.

Mizan okuryazarlık ve hâkimiyeti doğrudan kârlılık ve kâr ile ilgili olan bir “iç bilgi”dir. Eğitim özünde bu farkındalık ve anlayışı kazandırmak için tasarlanmıştır.

Eğitimde yönetim için en gerekli muhasebe raporları arasında bulunan, kar-zarar ve bilançonun kaynağı olan mizanın yönetici tarafından nasıl okunacağı, mizan bazında takip, kontrol ve kararların nasıl alınabileceği gerçek mizan örnekleri kullanılarak gösterilecektir.

Eğitimde, muhasebe kayıtları, kayıt kontrol ilkeleri, en sık karşılaşılan yanlışlar, şirket yönetimi için kritik kararların muhasebe temelindeki kökenleri, yönetsel yorumları bütünü ile gerçek örnekler yardımı ile tartışılacaktır.

Eğitim muhasebe kökenli olmayan yöneticilere yönelik olduğu için, muhasebe kayıt esasları, muhasebe hesap planı kavramı ile mizan, kar zarar ve bilanço tablolarının oluşumu, eğitimin başlangıcında, sade sayısal örneklerin yardımı ile kısaca ve uygulamalı olarak çalışılacaktır. 

İçerik:

Temel Muhasebe Bölümü

• Muhasebenin temeli, denge ve kayıt

• Çift kayıt sistemi nedir?

• Çift kayıt sistemi nasıl çalışır? Değişik sayısal örnekler

• T hesabı ne demektir? Sayısal örneklerle canlandırma

• Hesap adı nedir? En sık kullanılan hesaplar, T hesap mantığına göre günlük hayat için pratik örnekler ve ipuçları

• Hesaplar nasıl kesinleşir?

• Hesaplar nasıl bağlanır?

• Hesaplar nereye aktarılır?

• Muhasebe hesap planı nedir?

• Muhasebe hesap planı kavramı, Türkiye uygulamaları, yöneticilere ÇOK önemli tavsiyeler

• Mizan, önemi, yöneticiler için mizan okuyabilme becerisi 

• Bilanço nedir? Pratik örneklerle anlatım, önemi, yöneticiler için tavsiyeler

• Muhasebenin (bilançonun) temel denklemi nedir? Bu denklem günlük pratik iş hayatında nasıl kullanılabilir?

• Gelir gider tablosu nedir?

• Gelir gider tablosu “cebiri” nedir?

• Bütçe nedir?

• Çok hızlı sayısal örnek (ÇOK ÖNEMLİ)

• Mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe arasındaki ilişkiler nelerdir?

• Yöneticiler için önemli muhasebe evrakları

• Muhasebe tutulurken dikkat edilmesi gerekli çok önemli konular

• Muhasebe kontrolü, nedir ve nasıl yapılabilir? Yöneticiler için pratik ipuçları

• Bilgisayar muhasebe hesap programları nelerdir? Kolaylıkla nasıl öğrenilir? Yöneticilere sağladıkları kolaylık ve avantajlar.

Mizan Kullanım, Analiz ve Mizan Bazlı Yönetim Kararları Oluşturma Bölümü

• Mizan rakamları ile karlılık ölçümü

• Mizan hazırlama dönemleri

• Mizan esaslı raporlar

• Mizan ve şirket bilgileri mahremiyetinin korunması için önlemler

• Mizan ve muhasebe paket programları kullanımı

• Muhasebe hesap planı kavramı, şirket muhasebe hesap planı

• Muhasebe yönetmelik ve kılavuzları

• Hesap yaratma kuralları ve prosedürü

• Muhasebe ve yönetim nosyonu 

• Mizanda hukuki sorun olabilecek konular

• Mizan ve resmiyet

• Çekler ve senetlerle ilgili az bilinen hukuki yükümlülükler

• Mizanda vergi hukuku bakımından ilk kontrol edilecek hesaplar

• Mizanda şirket yönetim tarzını belirleyen hesaplar

• Mizan yardımı ile muhasebe usulsüzlüklerinin anlaşılması

• Mizan hazırlarken hiç yapılmaması gerekenler

• Mizan ve şirket içi yönetim düzeni

• Mizan kontrol ve takip sorumluluğu uygulamaları

• Örnek olaylar 

• Örnek bir şirket mizanının katılımcılarla birlikte incelenmesi

Mizanın Şirket Organizasyonuna Uygun Tasarımı

• İpuçları

• Açık yazılamayacak, sadece Üst Düzey Yönetici seviyesi için yaşamsal önemde 17 yönetim konusu

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page