top of page

14 Eyl Sal

|

Webinar

Ücret Bordrosu Düzenlenmesi ve Muhasebe Uygulamaları

Katılım Bedeli: 490 TL+KDV | Eğitim sonunda insan kaynakları ile muhasebe profesyonellerinin ortak verilerinin kayıt düzeninin bilgilendirilmesi yapılacaktır. Örnek uygulamalarla eksiklikler giderilecek, AR-GE ve teşvikler konusundaki sorunlara çözüm üretilecektir.

Ücret Bordrosu Düzenlenmesi ve Muhasebe Uygulamaları
Ücret Bordrosu Düzenlenmesi ve Muhasebe Uygulamaları

Saat ve Yer

14 Eyl 2021 13:00 – 17:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir / Metin Çoğulcu

Katılım Bedeli: 490 TL+KDV

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile insan kaynakları profesyonellerinin hazırlamış olduğu personel ücret tahakkukları, ödemeleri gibi rakamsal hesaplamaların önemi artmıştır.

Her bir personel için yapılan maaş hesaplamaları tek düzen muhasebe hesap planı doğrultusunda muhasebe sisteminin kayıtlarına alınmaktadır. Bu kayıtların nasıl ve hangi hesaplarla yapıldığının bilinmesi gerekmektedir.

Eğitim sonunda bütün kayıt bütünlüğü sağlanacaktır. İnsan kaynakları ile muhasebe profesyonellerinin ortak verilerinin çok olmasından dolayı her bir çıkan verinin kayıt düzeninin bilgilendirilmesi yapılacaktır.

Örnek uygulamalar yapılarak eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesine çalışılacak, AR-GE ve teşvikler konusundaki sorunlarınızın çözümüne etkin ve yetkin bir bakış açısı getirilecektir.

Ayrıca insan kaynakları profesyonellerinin bordro aşamasındaki tüm ödemelerin muhasebeleştirme aşamasının analiz edilmesi hedeflenmiştir.

İçerik:

•  Tek düzen muhasebe hesap planı ile ilgili hesap tanımları

• İşçilik giderleri hesaplarının tanımları ve kullanım amaçları

• Tüm kazançların kesintileri ve hukuki dayanakları nelerdir?

• Tüm teşviklerde tahakkuk ve muhtasar süreçlerinde detaylar nelerdir?

• Ar-Ge destekleri ve bordrolarının Muhasebeleştirilmesi

• Çalışan ücret bordrolarının oluşturulması

• Normal çalışan ücret bordrosu hesaplaması

• Emekli çalışan ücret bordrosu hesaplaması

• Teşvikli çalışan ücret bordrosu hesaplaması

• Sosyal Güvenlik Primi İşveren Payı İndiriminin muhasebeleştirilmesi

• Ücret bordrolarının veri analizlerinin gerçekleştirilmesi

• Örnekler ile ücret bordrosunun bölümlerinin ayrılması

• Ücret bordrosu verilerinin muhasebe sistemine entegrasyonu

• Muhasebe sisteminde verilerin ilgili hesap dağılımları

• Örnekler ile normal çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması

• Örnekler ile emekli çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması

•  Örnekler ile teşvikli çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması

•  Üretim bölümlerine göre ayrılmış ücret bordrolarının oluşturulması

•  Üretim bölümlerine göre ayrılmış ücret bordrolarının muhasebe fişlerinin oluşturulması

• Muhasebe kayıtlarından işçilerin gelir vergisi toplamlarının hesaplanması

•  Muhasebe kayıtlarından SGK ödeme toplamlarının hesaplanması

•  Örnekler ile oluşan muhasebe kayıtları ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hazırlanması

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page