top of page

24 Kas Cmt

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Tech Trends in Business

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Üst Düzey Yöneticiler İçin Yönetsel Pazarlama ve Teknoloji Trendleri

Tech Trends in Business
Tech Trends in Business

Saat ve Yer

24 Kas 2018 09:30

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Necdet Uygurer

Amaç:

Bu program, yönetimin hedeflerini oluşturacağı yakın geleceği belirlemekte olan teknoloji, pazarlama ve yönetim trendlerini, zamanları çok az olan üst düzey yöneticilere ya da bu konularla ilgilenen ancak fırsat bulamayan iş sahiplerine bir sohbet ortamında, interaktif olarak ve çok farklı iş hayatı örnekleriyle sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

İçerik:

Yakın Geleceği Belirleyecek Bazı Teknoloji Trendleri

• Nano teknoloji, quantum teknolojileri, nöro teknoloji, biyometrik teknolojiler

• Network centric, ağ odaklı elektronik kavram ve uygulamalar, simülasyon (benzetim) teknolojileri, simler, sanal ortam, sanal yaşam, second life (ikinci hayat), avatarlar, avatar bazlı pazarlama

• Google bazlı yeni teknoloji trendleri, semantik web

• Askeri teknolojiler, çarpıcı ürün ve sistem örnekleri

• Yapay zeka, robot teknolojileri, insansız uzay, kara, hava, deniz ve su altı araçları teknolojileri

• Toplam kalite yönetimi kavramından çıkarak kendi başlarına ilginç teknoloji trendi haline gelen gelişme ve oluşumlar, tedarik zinciri yönetimi kavramından ortaya çıkan teknolojiler

• Sentetik yakıt, kimya ve inorganik/organik dönüşüm teknolojileri

• Klonlama ve tıp teknolojileri

• Cep telefonu teknolojileri

• RFID teknolojileri

• Toplumda uygulanması zor ancak sanal ortamda kolaylıkla uygulanabilen araştırma teknolojileri

• Şimdilik fanteziye yakın diğer teknolojiler

Teknoloji Trendleri İzdüşümünde Yakın Geleceğin Pazarlama Trendleri

• Pazarlamadaki sosyal ve sosyalleşme trendleri, sosyal pazarlama yatırımları

• Pazarlama “günahları”

• Entegre pazarlama iletişimi, pazarlama odaklı halkla ilişkiler

• İletişim danışmanlığı, deneyim danışmanlığı

• Telemarketing

• Pazarlama odaklı mali analiz

• Reklam yerine halkla ilişkiler ve canlı marka kavramı

• İnternet ortamında fiyatlandırma ve müşteri yapımı fiyat trendleri

• Perakende satışın gücü, perakende kurumlarında beklenmedik dönüşüm

• Customization, bireysel özgünleştirme

• İlişki pazarlama ve izinle pazarlama

• Farklı sektör ve ürünlerin bir araya gelmesi

Yakın Geleceğin Bugünkü Yönetimsel Altyapısı

• B2B, B2C,

• Basel II,

• Benchmarking

• Coaching ( koçluk ) ve türleri,

• CRM (müşteri ilişkileri yönetimi)

• ERP

• Feng Shui (yönetimi ilgilendiren kısmıyla)

• Data mining (veri madenciliği)

• Entellektüel sermaye

• FMCG (Hızlı hareket eden tüketici ürünleri)

• Globalizasyon,

• Incoterms,

• İnovasyon,

• IPTV,

• IPO

• JIT

• Kaisen,

• Kanban,

• Kriz yönetimi,

• Kurumsal Vatandaşlık (Corporate citizenship)

• Liderlik

• LBO

• M&A

• Misyon,

• Müşteri odaklı pazarlama, MRP

• Networking,

• NLP

• OEM,

• Outsourcing

• Private label,

• PQ, PRM,

• Relationship management, RFID,

• Risk Sermayesi ve Risk Yönetimi

• Scorecard,

• Six sigma,

• Sosyal zeka (Social intelligence)

• Sun Tzu

• Takım ve takım oyunu,

• Vizyon,

• Venture Kapital

• Yalın üretim

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page