top of page

30 Mar Cmt

|

Webinar

İnsan Kaynaklarında Stratejik Hedef Yönetimi ve Vaka Atölyesi

Katılım Bedeli: 3990 TL+KDV | Bu kapsamlı programda İK analitiğinin ortaya çıkışı ve stratejik hedef yönetimiyle kesişimi incelenecek, veri kullanımının bilinçli karar alma süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair teknikler sunulacaktır.

İnsan Kaynaklarında Stratejik Hedef Yönetimi ve Vaka Atölyesi
İnsan Kaynaklarında Stratejik Hedef Yönetimi ve Vaka Atölyesi

Saat ve Yer

30 Mar 2024 10:00 – 16:00

Webinar

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Serkan Özdemir / Hakan Çelik

Katılım Bedeli: 3990 TL+KDV

Eğitimin Kapsam ve Amacı:

Bu kapsamlı program, İK süreçlerinde stratejik hedef yönetiminin önemli yönlerine derinlemesine girer. Katılımcılar, İK profesyonellerinin stratejik hedefleri şekillendirmede ve uygulamada oynadıkları kilit rolü, bir İK bakış açısından önemli kavramları keşfedeceklerdir. İK analitiğinin ortaya çıkışı ve stratejik hedef yönetimiyle kesişimi incelenecek, veri kullanımının bilinçli karar alma süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair teknikler sunulacaktır.

Katılımcılar, hedef yönetimine yönelik geleneksel, modern ve ileri düzey yaklaşımları tartışacaklar, bu metodolojilerin zaman içinde nasıl evrildiğini anlayacaklardır. Eğitimde, stratejik hedef yönetiminde SMART yönteminin mevcut uygulamalardaki önemi analiz edilecek ve gerçek dünya örnekleri üzerinden uygulamalarla pekiştirilecektir.

Ayrıca, işletme ortamlarındaki Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI'lar) önemine değinilecek, tanımları, önemi ve İK süreçlerindeki uygulamaları hakkında bilgi edinilecektir. Katılımcılar, KPI'ları etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını, hesaplama ve yorumlama yöntemlerini öğreneceklerdir.

Stratejik hedeflerin köşe taşlarına, özellikle Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'lar) yaklaşımına büyük bir vurgu yapılacaktır. Katılımcılar, işletmeler için OKR'ların ve KR'ların önemini keşfedecek, bunların küresel perspektifteki önemini anlayacak ve başarılı uygulamaları gerçek dünya örnekleriyle gözlemleyeceklerdir.

Son olarak, katılımcılar, KPI'lar ile OKR'ların karşılaştırmalı analizini yapacaklar, bu metodolojilerin sahip oldukları güçlü ve zayıf yönleri ayırt etme fırsatı bulacaklardır. SMART, OKR'lar ve KPI'ları entegre eden bütünsel bir yaklaşımın önemi vurgulanacak, bu metodolojilerin nasıl sinerji oluşturarak kurumsal başarıyı desteklediği gösterilecektir.

Teorik içgörülerin, pratik egzersizlerin ve vaka analizlerinin birleşiminden oluşan bu eğitim sayesinde katılımcılar, İK süreçlerinde stratejik hedefleri etkili bir şekilde yönetme konusunda gereken bilgi ve becerilere sahip olarak, kurumsal hedeflerle uyum sağlama ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etme konusunda donanımlı bir şekilde çıkacaklardır.

İçerik

• IK süreçlerinde Stratejik Hedef Yönetimi Önemi

• IK profesyonellerinin Stratejik Hedef Yönetimindeki Yeri ve Önemi

• IK perspektifinde Hedef Yönetiminde Temel Kavramlar

• IK Analitiği ve IK analitiğinin Doğusu

• IK Analitiği mi Yoksa Stratejik Hedef Yönetimi mi?

• Geleneksel Hedef Yönetimi Yaklaşımları

• Modern Hedef Yönetim Yaklaşımları

• İleri Düzey Hedef Yönetim Yaklaşımları

• SMART metodu ve günümüzdeki uygulamalardaki yeri

• SMART metodu uygulama adımları ve örnek vaka çalışması

• Neden KPI? KPI nedir? İşletmeler Açısından önemi?

• İnsan Kaynakları süreçlerinde kullanılan KPI uygulamaları ve hesaplamaları

• Stratejik hedeflerin temel taşları: OKR ve KR yaklaşımı

• OKR ve KR işletmeler açısından önemi nedir?

• Dünya genelinde OKR bakış açısı nedir?

• OKR uygulama örnekleri ve örnek vaka çalışması

• KPI vs OKR karşılaştırması

• Bütünsel Yaklaşım: Smart – OKR- KPI

* Eğitime katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır. Buraya tıklayarak Zoom'a ücretsiz bir şekilde üye olup programı indirebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page